Když slyším ruštinu, naskakuje mi husí kůže. Skoro každý rok jsem v srpnu a na Palacha protestoval. Vím, že nás Rusové milovali a nám z nich bylo na zvracení. Duševně to cítím dodnes.


Jenomže to tehdy stál v Moskvě velký Brežněv a jeho politbyro a politicky nám určoval směr, co máme a nemáme zavést za směrnice, jak budeme kráčet vstříc světlým zítřkům až do roztrhání těla. Stejně jako dnes, kdy Evropská unie a Brusel vydává další a další doporučení, jaká je cesta ke světlým zítřkům, zatímco už nezaměstnanost je v některých státech 27% a bankovní systém se hroutí!


I já říkám, mládí vpřed, ale nikoliv blbost vpřed. I za nás byli tací, kteří jako hvězdný PhDr Tomáš Sedláček přijeli z Moskvy a kolem nás halekali: „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“! A dnes jejich potomci stejně stupidně halekají: „S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak“! A také byli vynášeni Sovětským svazem do nebes a my dostávali skutečně na demonstracích „přes držku“. Dnes nám zase (pravda jenom slovně) dávají přes držku jejich potomci z opačné strany, kteří přijedou z Berlína nebo Bruselu..

Ano, děti Uhlů, Dientsbierů, Sedláčkové a jim podobní. Mladý europský dravý proud.


Z Evropy pochází naše bohatství, a nikoli jen to materiální. Snažit se pokračovat v prazvláštním odkazu bývalého prezidenta Klause, který se nás všemi svými úžasnými myšlenkami snažil vmanévrovat zpět do jakési prapodivné země nikoho, do rusofilní periferie EU, by bylo nemoudré. Celá devadesátá léta a podstatnou část minulého desetiletí jsme se snažili dát celému světu najevo, že patříme do Evropy, rozuměj západní, a členství v EU bylo vyvrcholením této snahy. Teď když už v EU jsme, začínáme vysílat signály opačné. Že v ní tedy jsme, ale vlastně moc nechceme být, že to je takové nutné zlo....


Česky hezky řečeno: pomatený Klaus nechápe, že se západ pro nás obětuje...(Dřív Sovětský svaz...
Celé zde:

Proč se nezaměřovat na Rusko


Pane Sedláčku, narovnání ekonomických vztahů jak s EU, tak s Ruskem je náš cíl. To jste nepochopil? Že obchod a ekonomika se nedělá z příkazového politbyra , ale ze vzájemné a pokud možno poctivé výhodnosti? Kde berete tu drzost zakazovat občanům, aby na tržním, zdůrazňuji na tržním systému nemohli čeští podnikatelé spolupracovat od Ruska až po Afriku? Tyto zákazy a doporučení jsme zde měli přes čtyřicet let! Zatímco vy jste byl ještě na nočníku!

To bohatství ze západu byly i dvě světové války, jejichž součástí byly i milióny mrtvých Rusů a mnoho Čechoslováků!  To bohatství bylo i zaprodání Československa západem a prapodivné smlouvy se Sovětským svazem, kde jsme museli jenom pokorně poslouchat! Jistě, dnešní Německo vás (Sedláčka) vytahuje nahoru, protože vaše ódy na sjednocenou Evropu se německým špičkám libí. To rádi slyšeli už více jak sto let a součástí byly dvě světové války!


1991 - Rozpuštěna RVHP: kam přešli tito experti? 1. listopadu 1993 - Maastrichtská Smlouva o EU vstoupila v platnost; Evropská společenství (ES) přejmenována na Evropskou unii.

Mimochodem,  protože vaše nevědomost je tragická, jenom připomenu: my, kteří prožili zrůdný bolševismus jsme hrozně moc chtěli do EHS a přihlášku za nás dával Václav Klaus do ES, neboli do systému Evropy, kde obchod a přátelství bylo základem po válce. Ale nikdo z nás nechtěl znovu do RVHP, které bůhví proč přejmenovali na Evropskou unii se stejným konsorciem jako v Kremlu, dnes nazývané bruselský parlament! Takže až si vyndáte z úst dudlík a prokoušete se dějinami, možná už tady bude stejná generace vašich dětí, kteří budou mít zase touhu osvobodit se od Německa a... Nebo prostě diverzifikovat jak obchod, tak přátelství a politická dogmata jako kastování a mentorování zanechat v knižních učebnicích. Jenomže to dávno pochopil prezident Václav Klaus a než  jste slezl z nočníku a odhodil dudlík, nastartoval letadlo a s podnikateli hledal další a další zóny či teritoria, kde by naši občané mohli v konkurenci průmyslu a obchodu uspět!


Takže nikdo nikam z Evropy na Balkán nechce, nikdo nechce ostnaté dráty s Německem, ale stejně tak odmítáme tvrdou diktaturu co smíme a co nesmíme, protože my a naši předkové, narozdíl od vás, to tady skutečně zažili. A přestože se dějiny opakují a bojovní nadšenci znovu a znovu začínají od začátku, nechte si poradit, když vaše vědomosti jsou na počátku:
Svoboda a demokracie, jakožto svobodný obchod nelze zaměnit za žádná direktiva, byť to zní vznešeně:
S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!
A opět perlička na závěr: zatímco jedna dravá nastupující hvězdná ekonomická pěchota nadává Klausovi, že opustil východní trhy, druhá hvězdná pěchota nadává, že se tam pomatený Klaus cpe. Takže ať udělá cokoliv, pomatený je vždy. Pouze ti moudří vědí, že tehdy státy bývalého Sovětského svazu za zboží neplatily, kdežto dnes podnikatelé Ruska ano. Jenomže vysvětlujte to hvězdné pěchotě mladých, ekonomických dravců....


A část pravdy je ještě jinde: na silný útok proti Klausovi mnozí (kor v Německu) velmi dobře slyší. A o  nic jiného zbabělému populistovi Sedláčkovi nejde.