Za osvobození Československa děkujeme sovětské armádě a jednomu vojákovi z USA v Plzni.

 

 

Noční vlci před ruským kulturním střediskem.
Noční vlci před ruským kulturním střediskem.

 

Tak jako jsme odmítali lživou propagandu komunistů, že Evropu osvobodila pouze sovětská armáda, tak nyní  stejně odmítáme lživou propagandu, že nás osvobodila americká armáda!

 

 A každý, kdo falšuje dějiny své vlasti, má být postaven na roveň pochybovačů holocaustu!

 

Noční vlci
Noční vlci

Ten jeden voják padl při údajném osvobození Plzně. Jinak zde na kousku skutečně americká armáda několik dní bojovala. V bojích o osvobození celého Československa padlo 139 918 sovětských vojáků116 Američanů.

Kdo ví o tom, že Finové společně s Hitlerem chtěli dobýt Leningrad? Co byla operace Barbarossa? Kdo dnes ví, že to byla Hitlerova invaze do SSSR, jejíž součástí byla vojska  Rumunska, že také pod Skupinou armád Jih bojovala Slovenská Rychlá divize? Dále Hitlerova amáda Jih měla k dispozici celkem pět armád a v průběhu operace byla posílena čtyřmi armádami spojenců Německa: maďarská armáda, italská armáda a dvě rumunské armády!

 

Na různých místech se vysvětluje, že to byla pomsta za předešlé ruské roztahování do těchto států. Jenomže to, co se nyní popisuje, nekoresponduje časově: 1.září 1939 Německo sice napadlo Polsko a následně napadl Polsko i SSSR. Jenomže už  v roce 1936 se spojilo Německo s Japonskem proti SSSR (proti Komiterně). Současně i s Itálií. V roce 1937 napadlo Japonsko Čínu a opět to začalo vřít. A co Dohoda uzavřená mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií v Mnichově 29. září 1938?

Ten popis výše nemá určit viníka, ale pouze ukázat, jak doba před a po roce 1939 byla složitá a jak se síly, přepadení a hledání nových uskupení měnilo. A že házet vše na ten či onen národ je nesmysl. Těžká finanční krize prostě vynesla do čela Hitlera, který dával lidem válkou práci jako dnešní Pentagon a prvním výstřelem se rozpoutala šílená válka, která zatím nemá obdoby. A současně na určitou dobu vynesla do čela lidské zrůdy, které se neštítily ničeho. A stejně tak i dnes umírá tisíce civilistů od oranžových revolucí až po arabská jara, která se režírují odjinud a obyčejný lid strašně trpí!

Navíc se lze dívat na dějiny pohledem komunisty Štětiny, Rychetského, či generála Petra Pavla, nebo antikomunisty Štětiny, Rychestkého či generála NATO Petra Pavla?


 Obrat ve 2. světové válce.

 Na druhou světovou válku měla rozhodující slovo Bitva u Stalingradu (19.listopadu  1942 – 2.února 1943) neboli Stalingradská bitva, kde ruští vojáci odrazili nápor Hitlerova Německa začali ho hnát z území Sovětského svazu. Bylo zajato 90 000 vojáků wermachtu! Američané se fakticky zapojili do války až vyloděním v Normandii 6.června 1944, ale to už německé jednotky především kvůli zásobování byly sovětskou armádou těžce oslabeny. O tom už se dnes raději mlčí, ale lze dohledat. A generál Patton (v porovnání proti strašným bojům sovětské armády) skoro nebojoval. Koneckonců čísla hovoří za vše a nedají se zfalšovat!


USA až do 7.prosince 1941 měly z války velice výnosný kšeft a zásobovaly obě strany v Evropě, zatímco se věnovaly bojůvkám v Africe a nerostnému bohatsví. Pearl Harbor vše změnil. Ještě v březnu 1941 prezident Roosevelt údajně podpořil Spojence, když prosadil zákon o půjčce a pronájmu umožňující Britům, Číňanům a Sovětům odebírat americké zbrojní a jiné dodávky bez nutnosti okamžitého splacení. A americké zbrojovky a ocelárny mohutněly, pracovaly "na tisíc procent", sháněly dělníky, kde se dalo a vše bylo kryto státním dluhopisem, takže výnosnost byla stoprocentní. Válka byla prostě pro USA kšeft jako hrom! Pak přišel japonský nálet a USA pochopily, že pohodička a kasírování válečných peněz by se mohlo vymstít. Přesto se do skutečné války (mimo s Japonskem) USA zapojily 6. června 1944 vyloděním v Normandii, až když Německo bylo totálně vysílené šílenou válkou a prohrou v Sovětském svazu a německá vojska umírala, či zoufale ustupovala! A o tom už se zase mlčí.

 

 Praha volá o pomoc!

I Pražské povstání bylo zkrápěno krví prakticky tří armád. Samozřejmě skutečné historiky toto nadzvedne, tak prosím za prominutí, než dočtou několik dalších vět. Češi, o tom nelze pochybovat. Sovětská armáda, tak o tom také nelze pochybovat. Ale třetí armáda byla ta, ke které se nikdo nechce hlásit. Vlasovci prostě nepatřili nikam. Přesto oni zachránili nejvíce životů v okamžiku Pražského povstání. A docela rád bych dneska znal mínění ruské generality, jak by se postavila proti této kontroverzní osobě v dnešní době. Byl to vlastizrádce, současně bojovník(ci) proti komunistické diktatuře, ale vykonal velmi mnoho dobra československému lidu. Tak co s tím?

Zde je mapka z komunistické doby, která je nezpochybnitelná! Bohužel ale neúplná. A kdo osvobodil Československo snad je naprosto jasné!Avšak skutečně by měla vypadat takto

 

 Že se o pomoci "Vlasovců" mlčelo za komunistů lze pochopit, ale dnes? Samozřejmě by generál Patton a hrdinná americká armáda neměla takové oslavy, kdyby se psala pravda!
Že se o pomoci "Vlasovců" mlčelo za komunistů lze pochopit, ale dnes?
Samozřejmě by generál Patton a hrdinná americká armáda neměla takové oslavy, kdyby se psala pravda!

Dnes již jsou mnozí pohřbeni, ale z jejich úst znělo, že velmi mnoho Pražanů bylo zabito zbytečně. Že většina oddílů na území Prahy byly třesoucí se jednotky skoro dětí SS, které byly šťastné, že se mohou vrátit domů, zatímco lidé si na nich chtěli zchladit žáhu - viz Smíchov, Košíře apod. Ale pak tady byla místa, kde se jednotky SS strašně za prohru mstily a to byl příklad Prahy 4, Strahova a dalších míst, kde zasahovali Vlasovci a kde těchto Rusů mnoho padlo, aby zachránili mnoho občanů Prahy a přilehlých obcí útokem od jihozápadu.

Hitler osvobodil Československo od SSSR! Donutí nás toto říkat vláda USA?

Vlasovci se ke konci války obracejí proti Němcům a zapojují se do Pražského povstání. Tanky jejich 1. divize nesou nápisy "Smrt Hitlerovi" a "Smrt Stalinovi." A to byl válečný rozsudek smrti. Nacistické Německo bylo v agónii. Generál Malyškin ze štábu druhé divize se rozhodl za stávající situace překročit frontu k Američanům. Dostal se do štábu velitele 7. US armády generála Patche, kde se snažil dojednat přechod vlasovců do amerického zajetí. Nedohodli se. 5. května uzavřel Buňačenko se zástupci povstalců dohodu. Divize se měla vydat během několika hodin na cestu ku Praze a pomoci povstalcům. V hlavním městě mezitím probíhaly zuřivé boje. Povstalecký rozhlas volal o pomoc. Ráno 6. května bylo na žádost generálporučíka SS Pucklera nasazeno i německé letectvo. Vojenský velitel povstalců Kutlvašr dostává od Němců ultimátum. Situace je zoufalá. Během noci přicházejí na velitelství povstalců zprávy o příchodu vlasovců. Západně od Prahy se střetli s Němci a na 10 000 jich odzbrojili. Ostřelují Zbraslavský zámek a útočí na Lahovice. Další směr postupu vede přes Dušníky, Košíře a průzkumné hlídky pronikají až na Smíchov. Obyvatelé jásají a Vlasovce nadšeně vítají! Vlasovci bojují s Němci v Motole a útočí na ruzyňská kasárna a letiště. Právě z Ruzyně startují německá letadla k útokům na Prahu a ničí historický střed města. Do rána dostává generál Kutlvašr ucelené údaje o Vlasovovu vojsku. Už je jisté, že divize Vlasova vstoupila do Prahy a vojáci se přidávají k povstalcům. První pluk podplukovníka Archipova operuje v prostoru Radotína, Chuchle a Zlíchova. Druhý pluk podplukovníka Artěmjeva postupuje na Jinonice a dosáhl Vyšehradu. Třetí pluk podplukovníka Alexandrova-Rybcova bojuje u Ruzyně a postupuje na Střešovice a Hradčany. Poslední, čtvrtý pluk plukovníka Sacharova se přesunul z Berouna na Motol a odtud zaútočil na Smíchov. Generál Buňačenko vyslal parlamentáře kapitána Antonova spolu s českým styčným důstojníkem poručíkem Charvátem s kapitulační výzvou ke K. H. Frankovi.

Sergej Kuzmič Buňačenko byl původně voják Rudé armády, který se v době druhé světové války, po zajetí, stal generálmajorem Ruské osvobozenecké armády spolupracující s nacistickým Německem. V době Pražského povstání se bojů zúčastnil na české straně.

Povstalecký rozhlas pak ráno ohlásil, že generál Vlasov žádá Franka, aby s německým vojskem v Praze kapituloval. Nedostane-li odpověď do jedenácti hodin, zahájí vlasovci další útok. O kapitulační výzvě vlasovců Frankovi se dozvídá i ČNR, která sídlí v Bartolomějské ulici. Podle členů rady nemůže Vlasov dávat výzvy Frankovi bez koordinace s velitelstvím československých vojsk. Ke kapitulaci může Němce vyzvat jen český lid, který uskutečňuje povstání

A toto byl další podraz vůči lidem, kdy se zbytečně zdržovalo a zbytečně umíralo! Ne vedení Sovětského svazu a Maršál Koněv, ale ČNR dělala divadlo, zatímco přibývaly pomníky padlých Pražanů! A opět se o těchto věcech nepíše, opět se zamlžuje!

Je 8.květen 2016 a České televize jásá nad USA!
Je 8.květen 2016 a Česká televize jásá nad USA!
Je 8. květen 1945 a občané Prahy vítají Maršála Koněva!
Autentický snímek s dovolením Karla Hájka

Je jisté, že by sovětská armáda neporazila Hitlera, kdyby se neotevřela západní fronta, včetně obyvatel všech zemí. Je jisté, že USA na této válce, především zbrojní a těžký průmysl USA, vydělala strašné peníze, zatímco ruský lid tu strašnou válku nesl na svých bedrech. A je to nezpochybnitelné. Takže když Rooswelt připravil Marschallův plán, pouze usypal drobné z toho, co Američané na válce vydělali. Pravdou je, že ho nabídl i nám a Polsku a my z vděčnosti k sovětské armádě jsme ho odmítli. Je pravdou, že stejně jako Vietnam, Irák, Libye atd., odnesl kapitalistickou revoluci, my odnesli socialistickou revoluci. Rozdíl byl v tom, že zde bylo zabito pár set lidí, z nichž část byl boj komunisty s komunistou viz Slánský a Husák, Vietnam a Irák to odnesl miliony brutálně pozabíjených civilistů americkou armádou.

Je faktem, že německé běsnění a strašné utrpení se začalo Němcům odpouštět po deseti letech, zatímco sovětskou nadvládu za dozoru amerického protektora Schapira nesmíme ani po čtvrt století a přitom i v roce 1968 zde bylo zabito kolem 150 lidí.

Jsme divný národ, nebo lépe řečeno byli bychom slušní v roce 2016, kdybychom se opět nestali protektorátem tentokrát USA, kde se prohánějí teroristická uskupení US ARMY napříč republikou a vedení státu na americké velvyslanectví chodí s mávátky?


Já osobně nejsem schopen posoudit ze strany SSSR, zda rok 1968 byl veden strachem před průnikem USA do této zóny, jak to vidíme dnes, nebo nás chtěl stále ovládat Brežněv a politbyro, pokud neuvidíme dokumenty ze sejfů. Je jisté, že národy Čechů a Slováků nechtěly nadále být pod tíhou Sovětského svazu a že to okupace byla. Je pravdou, že Gorbačov toto napětí uvolnil, Jelcina USA děsivě zneužily a Putin k zuřivosti lidí, co mají zálusk na ruské území a především nerostné bohatství, to zatrhl.

Dnes se snaží USA obklíčit Rusko a vojensky zdrtit opět jako Hitler tento stát. A opět se jim to nepodaří. Rusko nabralo dech a zformovalo svoje řady. A přes různé ústrky, embarga, podrazy a špínu pomalu, ale jistě posiluje a americké NATO zuří. Vyprovokuje napadením Ruska 3. světovou válku z Evropy, aby jako mnohokrát ubránili Američani svoji zem a zastavili obrovské předlužení jako to chtěl Hitler po děsivé krizi třicátých let? Musíme udělat vše pro to, aby USA tak šílenou válku nevyprovokovaly. Podaří se?

Další odkazy

 Proč vede Obama (USA) lokajskou EU do války s Putinem (Ruskem)?

 

 Technická omluva: další odkazy zde doplníme, případně opravíme, ale byla snaha, aby to hlavní vyšlo dnes, v den osvobození Československa mezi 8 - 9 květnem 1945 (2016), když mainstream zoufale mlčí. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Rubriky: ~ Štítky:

Zpět na komentářeReakce na příspěvek

Slušný člověk
před 6 měsíci

Pst, neprozraďte na sebe, jaký jste hlupák. Nebo jste li snad potomkem ukrajinským, je jasné, že vám čeština dělá problémy. Pokud si najdete údaje, pochopíte vše. Pláčete na nepravém hrobě.

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...