Nad Terezínem budou vlát vlajky států: Romea, Pedofil a Horních Měcholup?

 

 

Pedofilové chtějí mít stejná práva jako homosexuálové.
Pedofilové chtějí mít stejná práva jako homosexuálové.


Kdyby toto někdo vyřkl na veřejnosti, určitě by byl kavárenskými povaleči napaden. Žena, která zemřela v koncentračním táboře, měla být skutečně z Horních Měcholup. Ale raději si přečtěte článek ze Židovských listů, který je důkazem malinko ironického, ale systémově pravdivého nadpisu.

 

 

Patří na národní terezínskou tryznu vlajky Romů a homosexuálů?

V neděli 15. května se v Terezíně na Národním hřbitově před Malou pevností koná vzpomínkové setkání u příležitosti 71. výročí osvobození a k uctění obětí nacistické perzekuce. Akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, Českým svazem bojovníků za svobodu, Terezínem, Federací židovských obcí a Terezínskou iniciativou. V uplynulém týdnu se jedenáct organizací, které se věnují historii romského holokaustu, občanským právům či tématice LGBTQ, obrátilo na Památník Terezín, aby během tradiční květnové tryzny byly vyvěšeny vedle vlajek národů, jejichž příslušníci byli obětmi nacistické perzekuce, i vlajka romská a vlajka duhová.

Průběh národní tryzny za oběti nacismu by jistě mohl být vylepšen a romské téma zde skutečně chybí, i když jeho spojení s Terezínem je naprosto minimální. Jsou však vlajky tím nejlepším „nosičem“ požadovaného sdělení? Umí někdo vyjmenovat všechny vlajky, které jsou podél hřbitova instalovány? Pokud bychom přistoupili vážně na nápad s duhovou vlajkou, neměla by vlát až někde za vlajkou sokolskou, skautskou a dokonce i komunistickou? A svědci Jehovovi snad ani vlajku nemají. Přinášíme úplný text dopisu, aby si čtenáři ŽL mohli udělat vlastní názor.

 

Otevřený dopis Památníku Terezín a členům komise pro organizaci Terezínské tryzny

Vážení členové komise,

děkujeme Vám za Vaši práci a úsilí, které každoročně věnujete k uspořádání tryzny, která uctívá památku obětí nacistické perzekuce. Obracíme se na Vás v citlivé a velmi důležité záležitosti.

Na národním hřbitově v Terezíně, kde tryzna probíhá, je během obřadu vždy vztyčeno vlajkořadí a zavlají zde vlajky národů, jejichž příslušníci byli obětmi nacistické perzekuce, prošli koncentračními tábory. Pro mnohé jejich strastiplná cesta začala právě transportem do Terezína.

K našemu velkému údivu však v Terezíně chybí romská vlajka, přestože Romové byli v českých zemích skupinou obyvatel, která byla nacistickými perzekucemi zasažena společně s Židy nejvíce ze všech. Válku a rasové perzekuce nepřežilo více než 90 % předválečné romské populace. Romové byli nejprve shromážděni ve sběrných táborech, spravovaných českou protektorátní policií, kde jich mnoho zemřelo, romští vězni, kteří podmínky těchto táborů dokázali přežít, byli vydáni do rukou SS a následně povražděni v nacistických koncentračních táborech. Většina zahynula v plynových komorách tábora Birkenau.

Romové jsou v současnosti největší národnostní menšinou žijící na území České Republiky a zároveň také největší evropskou menšinou – v Evropě žije podle odborných odhadů minimálně 12 miliónů Romů a Romek. Romská menšina jako celek čelí silnému fenoménu anticiganismu. V mnoha evropských zemích, včetně té naší, trpí diskriminací, segregací, jsou vytěsňováni z majoritní společnosti. Jedním z výrazných znaků dnešního anticiganismu je popírání, bagatelizování a zpochybňování romského holokaustu, zpochybňování utrpení Romů. V místech romské genocidy v Letech u Písku jsou na místa, kde Romové a Romky byli mučeni a umírali, vyváženy prasečí výkaly.

V minulých letech jsme telefonicky kontaktovali pana ředitele Památníku Terezín s prosbou o vyvěšení romské vlajky. Sdělil nám však, že romskou vlajku nechce vyvěsit, protože Romové nemají vlastní stát a vyvěšené vlajky jsou vlajkami existujících národních států. Zkoumáním tohoto argumentu, jsme však zjistili, že existuje precedens z minulosti tento argument popírající – na terezínských tryznách v letech 1945, 1946, 1947 a 1948 byla vyvěšena židovská vlajka, přestože v té době ještě neexistoval stát Izrael. Myslíme si, že vyvěšení vlajky s Davidovou hvězdou bylo zcela v pořádku, tato vlajka reprezentovala nezávisle na existenci, či neexistenci státu Izrael skupinu velmi zasaženou rasovými perzekucemi, genocidou – zcela stejným způsobem by romské oběti reprezentovala mezinárodně uznávaná romská vlajka.

Stejně jako Vás prosíme o vztyčení romské vlajky, žádáme Vás i o vztyčení Rainbow Flag – duhové vlajky, tedy vlajky reprezentující LGBTQ komunitu. Společně s Romy, Židy, postiženými lidmi a lidmi trpící genetickou chorobou byla právě LGBTQ komunita hlavním cílem nacistických perzekucí. Příslušníci LGBTQ komunity umírali v koncentračních táborech jen na základě své menšinové sexuální orientace, mnoho přeživších z LGBTQ komunity bylo objekty zvrácených nacistických pokusů, obětmi nucené sterilizace. Stejně jako utrpení Romů byla jejich genocida po skončení války relativizována, bagatelizována a zpochybňována. I v terezínském ghettu a Malé pevnosti byli vězněni a umírali příslušníci LGBTQ komunity. Jejich utrpení zaslouží stejnou úctu jako utrpení dalších skupin zasažených holokaustem.

Prosíme Vás proto, abyste vyvěsili mezi ostatní vlajky reprezentující oběti nacistické perzekuce i vlajku romskou a duhovou. Všechny oběti holokaustu si zasluhují úctu, respekt a jejich památka, zvláště v dnešní době, zaslouží být vzpomínána.

Konexe
ARA ART
ROMEA, o. p. s.
Prague Pride z. s.
Slovo 21, z. s.
In IUSTITIA, o. p. s.
R-Mosty, z. s.
Pražská společnost bloumající veřejnosti, z. s.
Společenství Romů na Moravě, z. s.
A2LARM
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Dále se připojují:
Romano jasnica, z. s.
Otevřená společnost, o. p. s.
Khamoro, o. p. s.

 

Rubriky:

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Jerry
před 6 měsíci

A pak se někdo diví, že má každej plný zuby jak cigánů tak buzerantů???

Petr Michalský MVDr.
před 6 měsíci

Škoda,že ta přehršel proromských neziskovek doposud nestihla(ovšem ne vlastní vinou,jak jinak,že) naučit ty nešťastné romy pracovat,chovat se slušně,nekrást,neurážet,nebýt agresivními a pod.Asi nějaká chybička se vloudila do jejich bohulibého úsilí,anebo za to může Zeman ?

Pražská společnost bloumající veřejnosti, z. s.
před 6 měsíci

To nemá chybu...

magor
před 6 měsíci

Neuplny seznam romských institucí:
----------------------------------------------------
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Oddelení kanceláre Rady vlády CR pro záležitosti romské menšiny
Sekretariát Rady vlády CR pro záležitosti romské menšiny
Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace
Výbor pro Evropskou Platformu a Dekádu romské inkluze
Monitorovací výbor pro cinnost Agentury pro sociální zaclenování v romských lokalitách
Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu
Platforma pro zaclenování Romu
EU Roma Network
Výbor expertu pro romské záležitosti pri Rade Evropy
Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu prenosných nemocí mezi Romy
Koncepce romské integrace na období 2010-2013
Koncepce romské integrace na období 2014-2017
Zpráva o stavu romské menšiny v CR
Materiální a sociální revitalizace sociálne vyloucených lokalit
Monitoring situace romských komunit v CR
Podpora terénní práce
Podpora romských poradcu pro obce s rozšírenou pusobností
Podpora koordinátoru pro romské záležitosti
Strategie podpory sociálne vyloucených romských komunit pri scítání lidu, domu a bytu v roce 2011
Ethnic Friendly zamestnavatel
Akcní plán pro Romy a Sinty
Deklarace o narustajícím anticiganismu a rasistických útocích proti Romum v Evrope
Evropský školící program pro romské mediátory
Prevence sociálního vyloucení a komunitní práce
Dekáda romské inkluze 2005-2015
Akcní plán Dekády romské inkluze 2005-2015
Stredoevropská romská strategie v rámci Visegrádské ctyrky04001 Podpora koordinátoru romských poradcu.

magor
před 6 měsíci

MARE CHAVE - ASOCIACE ROMSKÝCH OBCANSKÝCH INICIATIV
Cikne Chave
Cacipen
Ceský západ
Chave Jilestar
Chavorikano lima – Kroužek her a nápadu o.s.
Demokratická aliance Romu CR
Demokratický svaz Romu
Detský hudební a tanecní soubor CIKNE CHAVE
Detský klub 10
DROM - romské stredisko
Dum romské kultury o. p. s.
Etnická asociace ETNICA
Hnutí obcanské solidarity a tolerance
IQ Roma servis
Kale jakha - Rožnovský svaz Romu
Khetane-Spolu
Klub pomoci Romum
KoCeRo - komunitní centrum Romu, o.p.s.
Komunitní centrum Chánov
Kotec o.s.
KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ ROMU
Kulturní svaz obcanu romské národnosti
Lache Chave
Liberecké romské sdružení
Muzeum romské kultury Brno
Muzeum romské kultury, o.p.s.
Muzeum romské kultury, státní príspevková organizace
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace R-MOSTY
Nadace rozvoje obcanské spolecnosti
Nevo dživipen (Obcanské sdružení Nový život)
Nevodrom - Sdružení moravských Romu
Nová škola, o.p.s.
o.s. Pardubických Romu
O.S. Romu Integrace NOVUM Chomutov
„Obcanské sdružení ""Sdružení Romu Sev. Moravy
Obcanské sdružení Amare Krupka
Obcanské sdružení DŽIVAS
Obcanské sdružení ESTER
Obcanské sdružení olašských Romu
Obcanské sdružení pro romský národnostní tisk CR
Obcanské sdružení prátel mesta Milovic
Obcanské sdružení ROMANE CHAVE

magor
před 6 měsíci

Obcanské sdružení Romodrom
Obcanské sdružení Romu - NEVO DROM
Obcanské sdružení Romu - základní organizace Trebíc
“Obcanské sdružení Romu ""ADAM'''
Obcanské sdružení Romu Rakovník
Obcanské sdružení Spektrum
„Obcanské sdružení ŠES-T škola etnicky smíšená - ""Tolerance"""
Obcanské sdružení za lidská práva rómských obcanu
OPIM - organizace na podporu integrace menšin
OS Galerie Romale
OS Orlických Romu
OS Romu rychnovského regionu
Pomozme olašským Romum
Rada Romu mesta Chomutova
Ratolest Brno, o.s.
Regionální sdružení DŽENO Ostrava
Regionální sdružení olašských detí a mládeže "FEDER ROMA"
Romane Chave
Romane cháve-romští chlapci
Romea
Romská obcanská iniciativa CR
Romská SŠ sociální s.r.o.
RÓMSKÁ UNIE
Romské krestansko-vzdelávací sdružení Matice romská
RÓMSKÉ OBCANSKÉ SDRUŽENÍ - STREDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA
Romské obcanské sdružení Karlovy Vary
Rómské obcanské sdružení mládeže OV Louny
Romské sdružení obcanského porozumení
Romské sdružení Savore
Romské sdružení Šluknov
Romské studentské informacní centrum Athinganoi
Rozvojové obcanské sdružení Tolerance Šumava 2000, o.s.
Sdružení broumovských Romu
Sdružení detí a mládeže Romu CR
Sdružení detí a mládeže Romu CR
Sdružení DŽENO
Sdružení Chrastavských Romu
Sdružení kolínských Romu
SDRUŽENÍ PRÁTEL ROMSKÉ KULTURY
Sdružení prátel romské Strední školy sociální
Sdružení Romano jasnica
"Sdružení romských žen Berouna ""BEROMA"""
Sdružení Romu a národnostních menšin Plzenského kraje
Sdružení Rómu a národnostních menšin v Ceské republice
Sdružení Romu a národnostních menšin v CR o.s.

magor
před 6 měsíci

Sdružení Romu a národnostních menšin v Hodoníne
Sdružení Romu Ceské republiky
Sdružení Romu CR
SDRUŽENÍ RÓMU CR LOVOSICE
Sdružení Romu Kopidlnska
SDRUŽENÍ ROMU MESTA LITVÍNOVA
Sdružení Romu mesta Mostu
SDRUŽENÍ ROMU MESTA MOSTU
Sdružení Romu v Náchode
Sdružení Romu v Žádovicích
SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH ROMU
Slovo 21
Sociální sdružení Romu-základní organizace Hodonín
Spolecenství Romu na Morave (Romano jekhetaniben andro Morava)
Spolecnost prátel casopisu Romano Džaniben
Sportovní Federace Romu CR
Svaz Romu v Breclavi
Svaz sdružení Romu
Tolerance a obcanská spolecnost (OS Tolerance)
Unie Olašských Romu
Vize Romu Rokycany

 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...