Za osvobození Československa děkujeme sovětské armádě a jednomu vojákovi z USA v Plzni.

 

 

Noční vlci před ruským kulturním střediskem.
Noční vlci před ruským kulturním střediskem.

 

Tak jako jsme odmítali lživou propagandu komunistů, že Evropu osvobodila pouze sovětská armáda, tak nyní  stejně odmítáme lživou propagandu, že nás osvobodila americká armáda!

 

 A každý, kdo falšuje dějiny své vlasti, má být postaven na roveň pochybovačů holocaustu!

 

Noční vlci
Noční vlci

Ten jeden voják padl při údajném osvobození Plzně. Jinak zde na kousku skutečně americká armáda několik dní bojovala. V bojích o osvobození celého Československa padlo 139 918 sovětských vojáků116 Američanů.

Kdo ví o tom, že Finové společně s Hitlerem chtěli dobýt Leningrad? Co byla operace Barbarossa? Kdo dnes ví, že to byla Hitlerova invaze do SSSR, jejíž součástí byla vojska  Rumunska, že také pod Skupinou armád Jih bojovala Slovenská Rychlá divize? Dále Hitlerova amáda Jih měla k dispozici celkem pět armád a v průběhu operace byla posílena čtyřmi armádami spojenců Německa: maďarská armáda, italská armáda a dvě rumunské armády!

 

Na různých místech se vysvětluje, že to byla pomsta za předešlé ruské roztahování do těchto států. Jenomže to, co se nyní popisuje, nekoresponduje časově: 1.září 1939 Německo sice napadlo Polsko a následně napadl Polsko i SSSR. Jenomže už  v roce 1936 se spojilo Německo s Japonskem proti SSSR (proti Komiterně). Současně i s Itálií. V roce 1937 napadlo Japonsko Čínu a opět to začalo vřít. A co Dohoda uzavřená mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií v Mnichově 29. září 1938?

Ten popis výše nemá určit viníka, ale pouze ukázat, jak doba před a po roce 1939 byla složitá a jak se síly, přepadení a hledání nových uskupení měnilo. A že házet vše na ten či onen národ je nesmysl. Těžká finanční krize prostě vynesla do čela Hitlera, který dával lidem válkou práci jako dnešní Pentagon a prvním výstřelem se rozpoutala šílená válka, která zatím nemá obdoby. A současně na určitou dobu vynesla do čela lidské zrůdy, které se neštítily ničeho. A stejně tak i dnes umírá tisíce civilistů od oranžových revolucí až po arabská jara, která se režírují odjinud a obyčejný lid strašně trpí!

Navíc se lze dívat na dějiny pohledem komunisty Štětiny, Rychetského, či generála Petra Pavla, nebo antikomunisty Štětiny, Rychestkého či generála NATO Petra Pavla?


 Obrat ve 2. světové válce.

 Na druhou světovou válku měla rozhodující slovo Bitva u Stalingradu (19.listopadu  1942 – 2.února 1943) neboli Stalingradská bitva, kde ruští vojáci odrazili nápor Hitlerova Německa začali ho hnát z území Sovětského svazu. Bylo zajato 90 000 vojáků wermachtu! Američané se fakticky zapojili do války až vyloděním v Normandii 6.června 1944, ale to už německé jednotky především kvůli zásobování byly sovětskou armádou těžce oslabeny. O tom už se dnes raději mlčí, ale lze dohledat. A generál Patton (v porovnání proti strašným bojům sovětské armády) skoro nebojoval. Koneckonců čísla hovoří za vše a nedají se zfalšovat!


USA až do 7.prosince 1941 měly z války velice výnosný kšeft a zásobovaly obě strany v Evropě, zatímco se věnovaly bojůvkám v Africe a nerostnému bohatsví. Pearl Harbor vše změnil. Ještě v březnu 1941 prezident Roosevelt údajně podpořil Spojence, když prosadil zákon o půjčce a pronájmu umožňující Britům, Číňanům a Sovětům odebírat americké zbrojní a jiné dodávky bez nutnosti okamžitého splacení. A americké zbrojovky a ocelárny mohutněly, pracovaly "na tisíc procent", sháněly dělníky, kde se dalo a vše bylo kryto státním dluhopisem, takže výnosnost byla stoprocentní. Válka byla prostě pro USA kšeft jako hrom! Pak přišel japonský nálet a USA pochopily, že pohodička a kasírování válečných peněz by se mohlo vymstít. Přesto se do skutečné války (mimo s Japonskem) USA zapojily 6. června 1944 vyloděním v Normandii, až když Německo bylo totálně vysílené šílenou válkou a prohrou v Sovětském svazu a německá vojska umírala, či zoufale ustupovala! A o tom už se zase mlčí.

 

 Praha volá o pomoc!

I Pražské povstání bylo zkrápěno krví prakticky tří armád. Samozřejmě skutečné historiky toto nadzvedne, tak prosím za prominutí, než dočtou několik dalších vět. Češi, o tom nelze pochybovat. Sovětská armáda, tak o tom také nelze pochybovat. Ale třetí armáda byla ta, ke které se nikdo nechce hlásit. Vlasovci prostě nepatřili nikam. Přesto oni zachránili nejvíce životů v okamžiku Pražského povstání. A docela rád bych dneska znal mínění ruské generality, jak by se postavila proti této kontroverzní osobě v dnešní době. Byl to vlastizrádce, současně bojovník(ci) proti komunistické diktatuře, ale vykonal velmi mnoho dobra československému lidu. Tak co s tím?

Zde je mapka z komunistické doby, která je nezpochybnitelná! Bohužel ale neúplná. A kdo osvobodil Československo snad je naprosto jasné!Avšak skutečně by měla vypadat takto

 

 Že se o pomoci "Vlasovců" mlčelo za komunistů lze pochopit, ale dnes? Samozřejmě by generál Patton a hrdinná americká armáda neměla takové oslavy, kdyby se psala pravda!
Že se o pomoci "Vlasovců" mlčelo za komunistů lze pochopit, ale dnes?
Samozřejmě by generál Patton a hrdinná americká armáda neměla takové oslavy, kdyby se psala pravda!

Dnes již jsou mnozí pohřbeni, ale z jejich úst znělo, že velmi mnoho Pražanů bylo zabito zbytečně. Že většina oddílů na území Prahy byly třesoucí se jednotky skoro dětí SS, které byly šťastné, že se mohou vrátit domů, zatímco lidé si na nich chtěli zchladit žáhu - viz Smíchov, Košíře apod. Ale pak tady byla místa, kde se jednotky SS strašně za prohru mstily a to byl příklad Prahy 4, Strahova a dalších míst, kde zasahovali Vlasovci a kde těchto Rusů mnoho padlo, aby zachránili mnoho občanů Prahy a přilehlých obcí útokem od jihozápadu.

Hitler osvobodil Československo od SSSR! Donutí nás toto říkat vláda USA?

Vlasovci se ke konci války obracejí proti Němcům a zapojují se do Pražského povstání. Tanky jejich 1. divize nesou nápisy "Smrt Hitlerovi" a "Smrt Stalinovi." A to byl válečný rozsudek smrti. Nacistické Německo bylo v agónii. Generál Malyškin ze štábu druhé divize se rozhodl za stávající situace překročit frontu k Američanům. Dostal se do štábu velitele 7. US armády generála Patche, kde se snažil dojednat přechod vlasovců do amerického zajetí. Nedohodli se. 5. května uzavřel Buňačenko se zástupci povstalců dohodu. Divize se měla vydat během několika hodin na cestu ku Praze a pomoci povstalcům. V hlavním městě mezitím probíhaly zuřivé boje. Povstalecký rozhlas volal o pomoc. Ráno 6. května bylo na žádost generálporučíka SS Pucklera nasazeno i německé letectvo. Vojenský velitel povstalců Kutlvašr dostává od Němců ultimátum. Situace je zoufalá. Během noci přicházejí na velitelství povstalců zprávy o příchodu vlasovců. Západně od Prahy se střetli s Němci a na 10 000 jich odzbrojili. Ostřelují Zbraslavský zámek a útočí na Lahovice. Další směr postupu vede přes Dušníky, Košíře a průzkumné hlídky pronikají až na Smíchov. Obyvatelé jásají a Vlasovce nadšeně vítají! Vlasovci bojují s Němci v Motole a útočí na ruzyňská kasárna a letiště. Právě z Ruzyně startují německá letadla k útokům na Prahu a ničí historický střed města. Do rána dostává generál Kutlvašr ucelené údaje o Vlasovovu vojsku. Už je jisté, že divize Vlasova vstoupila do Prahy a vojáci se přidávají k povstalcům. První pluk podplukovníka Archipova operuje v prostoru Radotína, Chuchle a Zlíchova. Druhý pluk podplukovníka Artěmjeva postupuje na Jinonice a dosáhl Vyšehradu. Třetí pluk podplukovníka Alexandrova-Rybcova bojuje u Ruzyně a postupuje na Střešovice a Hradčany. Poslední, čtvrtý pluk plukovníka Sacharova se přesunul z Berouna na Motol a odtud zaútočil na Smíchov. Generál Buňačenko vyslal parlamentáře kapitána Antonova spolu s českým styčným důstojníkem poručíkem Charvátem s kapitulační výzvou ke K. H. Frankovi.

Sergej Kuzmič Buňačenko byl původně voják Rudé armády, který se v době druhé světové války, po zajetí, stal generálmajorem Ruské osvobozenecké armády spolupracující s nacistickým Německem. V době Pražského povstání se bojů zúčastnil na české straně.

Povstalecký rozhlas pak ráno ohlásil, že generál Vlasov žádá Franka, aby s německým vojskem v Praze kapituloval. Nedostane-li odpověď do jedenácti hodin, zahájí vlasovci další útok. O kapitulační výzvě vlasovců Frankovi se dozvídá i ČNR, která sídlí v Bartolomějské ulici. Podle členů rady nemůže Vlasov dávat výzvy Frankovi bez koordinace s velitelstvím československých vojsk. Ke kapitulaci může Němce vyzvat jen český lid, který uskutečňuje povstání

A toto byl další podraz vůči lidem, kdy se zbytečně zdržovalo a zbytečně umíralo! Ne vedení Sovětského svazu a Maršál Koněv, ale ČNR dělala divadlo, zatímco přibývaly pomníky padlých Pražanů! A opět se o těchto věcech nepíše, opět se zamlžuje!

Je 8.květen 2016 a České televize jásá nad USA!
Je 8.květen 2016 a Česká televize jásá nad USA!
Je 8. květen 1945 a občané Prahy vítají Maršála Koněva!
Autentický snímek s dovolením Karla Hájka

Je jisté, že by sovětská armáda neporazila Hitlera, kdyby se neotevřela západní fronta, včetně obyvatel všech zemí. Je jisté, že USA na této válce, především zbrojní a těžký průmysl USA, vydělala strašné peníze, zatímco ruský lid tu strašnou válku nesl na svých bedrech. A je to nezpochybnitelné. Takže když Rooswelt připravil Marschallův plán, pouze usypal drobné z toho, co Američané na válce vydělali. Pravdou je, že ho nabídl i nám a Polsku a my z vděčnosti k sovětské armádě jsme ho odmítli. Je pravdou, že stejně jako Vietnam, Irák, Libye atd., odnesl kapitalistickou revoluci, my odnesli socialistickou revoluci. Rozdíl byl v tom, že zde bylo zabito pár set lidí, z nichž část byl boj komunisty s komunistou viz Slánský a Husák, Vietnam a Irák to odnesl miliony brutálně pozabíjených civilistů americkou armádou.

Je faktem, že německé běsnění a strašné utrpení se začalo Němcům odpouštět po deseti letech, zatímco sovětskou nadvládu za dozoru amerického protektora Schapira nesmíme ani po čtvrt století a přitom i v roce 1968 zde bylo zabito kolem 150 lidí.

Jsme divný národ, nebo lépe řečeno byli bychom slušní v roce 2016, kdybychom se opět nestali protektorátem tentokrát USA, kde se prohánějí teroristická uskupení US ARMY napříč republikou a vedení státu na americké velvyslanectví chodí s mávátky?


Já osobně nejsem schopen posoudit ze strany SSSR, zda rok 1968 byl veden strachem před průnikem USA do této zóny, jak to vidíme dnes, nebo nás chtěl stále ovládat Brežněv a politbyro, pokud neuvidíme dokumenty ze sejfů. Je jisté, že národy Čechů a Slováků nechtěly nadále být pod tíhou Sovětského svazu a že to okupace byla. Je pravdou, že Gorbačov toto napětí uvolnil, Jelcina USA děsivě zneužily a Putin k zuřivosti lidí, co mají zálusk na ruské území a především nerostné bohatství, to zatrhl.

Dnes se snaží USA obklíčit Rusko a vojensky zdrtit opět jako Hitler tento stát. A opět se jim to nepodaří. Rusko nabralo dech a zformovalo svoje řady. A přes různé ústrky, embarga, podrazy a špínu pomalu, ale jistě posiluje a americké NATO zuří. Vyprovokuje napadením Ruska 3. světovou válku z Evropy, aby jako mnohokrát ubránili Američani svoji zem a zastavili obrovské předlužení jako to chtěl Hitler po děsivé krizi třicátých let? Musíme udělat vše pro to, aby USA tak šílenou válku nevyprovokovaly. Podaří se?

Další odkazy

 Proč vede Obama (USA) lokajskou EU do války s Putinem (Ruskem)?

 

 Technická omluva: další odkazy zde doplníme, případně opravíme, ale byla snaha, aby to hlavní vyšlo dnes, v den osvobození Československa mezi 8 - 9 květnem 1945 (2016), když mainstream zoufale mlčí. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Rubriky: ~ Štítky:

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Koumi
před 3 měsíci

Já jim taky nemohl přijít v šedesátým osmým na jméno. Jenže, když to člověk nezaujatě zhodnotí, tak zjístí, že jim všichni češi do jednoho vděčí za život. Do roku 1955 by v čechách nežil jediný čech. Kolaboranty by Hitler nechal odvést do Patagonie a ostatní nechal vyvraždit. Děti a vnoučata by se už nenarodili. Jakou máme bilanci se západem a s východem? západ : 3x mínus Anglie,Francie se na nás vykašlali, Německo nás okupovalo. Rusko za 68 mínus, ale za 45 obrovské plus, bez kterého by jsme tu nebyli. Co bránilo rusům zastavit se na svých hranicích a říct proč budem pokládat životy za:Bulhary Rumuny Slováky Čechy Poláky Litevce Lotyše Estonce Maďary atd. Uzavřeli by s Hitlerem separátní mír. ( Ještě,že byl Stalin na Hitlera tak nasranej ). Vykašlali by se na dohody – jako francouzi a angličani. Hitler by nechal převést 200 divizí z 230ti, které vázala východní fronta na západní frontu a ty by amíky nahnali do kanálu. Stalin by si nechal Rusko a Hitler Evropu. My by jsme tu nebyli. Přitom západu lezeme v prdel a na rusko plivem. Ale Rusko není povino si všechno nechat líbit. Jak by ječeli amíci, kdyby si rusko pronajalo 4 základny v Mexiku u am. hranic? Světová válka ein,zvai. Sami jsou roztažený po celém světě a řvou: rusko je agresor, i když má pouze pronajatou část přístavu v Sýrii, kvůli servisu lodí. Už pár let si připadám, jak v pohádce císařovi nové šaty. Amíci řekli: rusko je agresor a všechny zdánlivě demokratické státy kejhaj, že je agresor aby nevypadali za blbce, ačkoliv jsou totální dementi.

Rusko nemá vůbec žádnou potřebu dalšího území. Na to jakou plochu státu mají, tak mají málo lidí na osídlení. K čemu by jim bylo další území. Mají všechny suroviny a 30 % pitné vody na planetě. Jediní jsou totálně soběstační. A to Ameriku irituje, že oni mají skoro h....nic. Koukaj, kde by co ukradli.

Štěpán Janiss
před 3 měsíci

Kdyby nebylo USA tak dneska celá Evropa a velká část světa mluví německy a žádné Rusko by nebylo. Kdyby nebylo materiální pomoci USA, tak Hitler zahnal Rusy až na Sibiř, kde by pochcípali hlady a zimou. Není to žádný výmysl, tenhle článek vydali sami Rusové. Kecy že se USA do války zapojili až vyloděním v Normandii jsou jenom účelové kecy a Ruská propaganda. Kdo má zájem zjistit jak to bylo doopravdy může zjistit zde: http://www.atllanka.net/index.php?text=3...

Rpave
před 4 dny

Pepik
před 2 měsíci

Štěpán Janiss

Kde je k dostání optika přes kterou se díváš na svět?

Znáš tohle:
Kdyby nebyly ryby v prdeli, nemuseli by se lovit v rybníce
:-D

---
před 2 měsíci

Ono se to dá také parafrázovat, že kdyby nebylo Rusů, v USA by už mluvili německy, protože Němci a Japonci by bez Ruska USA rozdrtili. Tím, že Němci museli nasadit vše na východ, na západě už neměli kapacity.

Ten, co to cáluje
před 3 měsíci

Takže jsme se dočetli podle nové avantgardy, že každý měsíc po dobu pěti let dodávaly USA 400 letadel a 500 tanků. Kolik to dohromady A NEZIšTNĚ dělá? Buď to byl pro tu americkou špínu úžasný kšeft, nebo někdo sprostě lže.

Jsou takove Budovy v CR
před 3 měsíci

Rika se jim Knihovny. A tam chodi lide cerpat informace takove o kterych nic dany subjekt neví. Urcite doporucuji :-D

Ladislav
před 3 měsíci

Tak tohle může napsat jenom debil

Přemek
před 5 měsíci

Být současným ruským generálem či ministrem obrany, řeknu o Vlasovovi a jeho lidech přesně to, co zaznělo v článku. Tedy, že zradil vlast a přidal se k Hitlerovi, toho zradil také a nehodlal jej v mnohém respektovat a nakonec v tragické snaze zachovat si tvář se rozvzpomněl na obyčejné lidství, jehož se i jeho lidem za války ne vždy dostávalo. Cestou na západ si prostě uvědomil své hříchy a vyslyšel volání tak nějak vnitřně bratrských Slovanů z Prahy o pomoc. Bolševik by jej oplátkou zlikvidoval za jím zlikvidované bolševiky. Zrádci se těžko vykupují dobrými činy...

MANIFEST Alternativy pro Českou republiku
před 6 měsíci

Události posledních měsíců ukazují, že současné politické elity a stávající politické strany nejsou schopny řešit problémy, které se na nás valí, a dost možná je nejsou s to ani pochopit.

Neuvěřitelný nárůst národní i nadnárodní byrokracie, která se vymkla všem pravidlům a omezením, vede k tomu, že státní správa přestala sloužit občanům. A namísto toho ohrožuje jejich svobody, devastuje ekonomiku i školství, snižuje životní úroveň, vytváří sociální problémy a svým přístupem k imigraci a islámu dokonce ohrožuje fyzické přežití obyvatelstva. Naposledy v Paříži a Bruselu. Tato byrokracie také podporuje šíření ideologií, které podvracejí myšlenkové základy svobodného světa.

MULTIKULTURALI SMUS je zlo,
před 6 měsíci

stejně jako hydra nikým nevolených bruselských politiků a úředníků. Stojíme na historickém rozcestí. Jde o zachování nejen naší národní identity, ale také o zachování identity ostatních evropských národů. Model unifikované Evropské unie je slepá cesta. Je třeba vrátit se před Maastricht a Evropu rozvíjet jako Evropské společenství dobrovolně spolupracujících národních států.

Islám není jenom náboženství, nýbrž především ideologická, politická a právní doktrína. Tato agresivní doktrína někdy také bývá označována jako islamismus. Není slučitelná s naším právním řádem, natož s Listinou základních práv a svobod, jež je součástí naší Ústavy. Proto musí být na území našeho státu postavena mimo zákon.

Země západní Evropy tento virus již poškodil
před 6 měsíci

Prioritou naší zahraniční politiky by proto v této době mělo být posilování spolupráce v rámci zemí V4 s přesahem k pobaltským a některým balkánským zemím a Rakousku. Naprosto jednoznačná je také podpora Izraele. V nadsázce se dá říct, že právě v Izraeli se bojuje o Evropu. Zahraniční politika České republiky musí mít více azimutů. Za všech okolností ale platí, že musí být nezávislá a na první místo musí řadit zájmy vlastních občanů.

Potřebujeme „švýcarizaci“ a „bavorizaci“ naší země. „Švýcarizací“ rozumíme efektivní státní správu, promyšlenou obranu země včetně existence domobrany a využití prvků přímé demokracie, „bavorizací“ model bavorského ekonomického zázraku. Potřebujeme napravit náš ekonomicko-hospodářský prostor, poničený nadnárodními korporacemi a jejich vládními a parlamentními přisluhovači.

Přemek
před 5 měsíci

Asi Vám nedochází, v jakém prostředí se nachází Švýcarsko a spolková země Bavorsko. Lidsky sice vcelku na výši včetně osobní odpovědnosti, ale zcela pod vlivem těch, kteří to i u nás kormidlují od deseti k pěti. Celý ten slavný reálný kapitalismus začíná hnít zevnitř díky systémovým poruchám "by design" stejně jako tak zahníval před čtvrtstoletím reálný socialismus. Bolševické praktiky se opakují v euroatlantickém prostředí jako přes kopírák: Stejná ideologizovaná "kádrová" (pardon, personální) politika, stejná přezíravost k lidu (pardon, občanům), stejný chtíč exkluzivit pro sebe na úkor ostatních. Jen slovník je trochu jiný...

Milan Ožana
před 6 měsíci

Lidé ale musí pochopit,že stávajíci strany nezajistí onu švýcarizaci ani bavorizaci,

Ekonomika státu nesmí podléhat zločinným
před 6 měsíci

bruselským regulacím. Systém eurodotací je semeništěm korupce a rejdištěm zlodějů a nepracujících pseudointelektuálů z tzv. neziskovek. Tento systém ničí volnou soutěž a slouží k ovládání národních vlád.

Nevládní neziskovky, ve skutečnosti spíše vládní „ziskovky“, které zasahují do politiky, musejí být odpojeny od veřejných rozpočtů. Neziskovky financované ze zahraničí musejí podléhat podobné kontrole jako kupříkladu ve Spojených státech amerických.

VEŘEJNOPRÁVN Í MÉDIA NESLOUŽÍ VEŘEJNOSTI,
před 6 měsíci

nýbrž pouze jedné názorové skupině. Proto je nutné zrušit tzv. koncesionářské poplatky, které jsou navíc neefektivní, iracionální a asociální. Ve skutečnosti je to jen další daň. Veřejnoprávní média potřebují odtučňovací kúru. Jejich zpravodajství a publicistiku, dosud ovládané „pravdoláskovními“ bratrstvy, je třeba z gruntu provětrat a otevřít celému názorovému spektru.

Potřebujeme standardní politický systém, jenž je soutěží idejí, nikoli přehlídkou špíny házené na protivníky, ba dokonce kriminalizací politické konkurence. Škod, které napáchaly nejrůznější NGOismy, humanrightismy a další -ismy, už také bylo dost. Potřebujeme poctivou a skutečně nezávislou policii a justici. Stav, kdy demonstrativní boj proti korupci je větším problémem než korupce samotná, neboť paralyzuje veřejnou správu a její rozhodovací mechanismy, je naprosto neúnosný.

NIKOLI OLIGARCHOVÉ,
před 6 měsíci

nýbrž střední třída je pilířem státu. Lidé, ať už se živí hlavou či rukama, musejí volně dýchat. Nesmějí být šněrováni ani Bruselem, ani vlastní zrádnou vládou či kolaborujícím parlamentem. Cesta kupředu nevede přes nové zákony a regulace, nýbrž přes redukci a zjednodušení těch starých.

Pokud pomineme rétorická cvičení bez jakéhokoli reálného dopadu, je zřejmé, že žádná ze stávajících politických sil není odhodlána tyto problémy řešit. Proto Česká republika potřebuje stranu, která bude zdegenerovaným partajím zdejšího politického mainstreamu principiální opozicí a která občanům nabídne hodnověrnou alternativu. Naše země potřebuje národně orientovanou, euroskeptickou, v ekonomických otázkách liberální a v otázkách sociálních a kulturních konzervativní politickou stranu.

Právě takovou stranu jsme rozhodnuti vybudovat.

Česká republika musí být suverénní zemí se svobodnými a hrdými občany. Svoboda je cesta k prosperitě a prosperita je cesta ke svobodě!

Prvními signatáři Manifestu
před 6 měsíci

Alternativy pro Českou republiku jsou:

Petr Hampl, Eva Hrindová, Petr Štěpánek, Vladimíra Mročková, Martin Konvička, Jaroslav Zvěřina, Tomáš Haas, Radim Hreha, Petr Paulczyňski

PS: Svůj podpis můžete připojit i vy, a to mailem na adresu alternativaprocr@gmail.com. Na vaši mailovou adresu vás poté budeme průběžně informovat o našem dalším postupu včetně ustavení krajských organizací a způsobu, jak se stát členem ApČ.

V Praze 9. května 2016

Přemek
před 5 měsíci

Omyl. Alternativou je pouze ČSNS a ekonomická reforma, kterou adoptujeme (viz ekonomickareforma.cz). V euroatlantickém prostoru je míra zovcovatění hraním si na demokracii a sledováním politických pohádek na pováženou, toto zmínění vůbec netuší. Příliš mnoho individualismu je stejný nesmysl jako příliš mnoho kolektivismu. Pohádky o svobodné a dokonalé konkurenci je hřích přednášet i dětem... Kdo neřídí, bude řízen a svět čeká na kompetentní ředitele, pokud se dříve za přispění i těch zmíněných smrtelně neserve. Hlásím se všude a nikde mne nechtějí, prý jiní kandidáti vyhovují svými profily (???) lépe... Poctivost, mravnost, odpovědnost a činorodost nejsou vlastnosti, které by byly vstupenkou do světa kormidelníků... Nicměné to nevzdávám. Kdo to myslíte s totuto zemí a národem a občany v ní, podpořte nás, jsme opakem bolševiků i jejich libertariánských antipodů.

Johny K
před 6 měsíci

No nevím co si o článku mám myslet, přeci jen sem v této době nežil a od svého táty ( nar.1938 ) vím, že to tu bylo sakra špatné, kór pro něj, jelikož nevstoupil do strany. Evropa vždy byla a bude nejednotná a dějiny se opakují, další válka je na spadnutí a zase v tom budou hrát hlavní role USA v Ruská federace, jak jinak totiž, když to jsou dva nevypočitatelné státy, Rusko je na pokraji kolapsu ať si říká kdo chce co chce, díky anexi Krymu ( který stejně do 70ti let min. století patřil Rusku a po Chruščovu "daru" připadl Ukrajině s tím, že tam Rusko bude i nadále mít své "zájmy" aka flotila "černomorsk" ) se na Rusko valí jedna stopka za druhou, ať už ekonomická, tak taková ta "dětská" kopaná, kdy se tu prohánějí "konvoje" staví základny, protiraketová sila a radary, ani bych se nedivil, že tu jsou i konvenční rakety ( né přímo na našem území, ale na území třeba polska, či jiného spojence NATO ). Oba dva pohlaváři ( Obama, Putin ) jsou čisté zlo, USA se svojí mašinerií poháněná pouze válkou a vynášení "demokracie a kapitalismu" páchá jeden zločin za druhým, kdežto Rusko zatím tiše zbrojí a rozmísťuje armády u hranic s EU ( Lotyšsko, Litva, Ukrajina...). A jestli to dopadne jako v historii několikrát, tak se v Evropě rozpoutá peklo, možná i už poslední peklo na této planetě. Prozatím se k tomu jen schyluje a nebezpečně rychle, celá EU se destabilizuje a rozpadá ( referendum o vystoupení UK...Řecká krize, krize ve Francii. teď již i uprchlická krize ) No a jestli se to rozsype, tak odkud teď přijde pomoc? Nevím nevím, ani z jedné strany bych "pomoc" neočekával..

Nesmělá, technická
před 6 měsíci

lze dohledat, že je to pouze ruské území, kde operovalo až do Sýrie Rusko, lze dohledat, že nejdříve tam americké NATO postaví základny a nasadí americká vojska a teprve NÁSLEDNĚ tam Rusové obrátí svoje zbraně a posádky. Časový sled je všude dohledatelný. Takže provokatér a poškozený je za období posledních dvacet let znám.

Petr
před 6 měsíci

Žasnu nad výší debility u Anonymous, benda, Rokos a jim podobných,. Myslel, jsem, že takové stadium debility neexituje, ale jak vidím, mýlil jsem se.

Anonymous
před 6 měsíci

"Osvobození" Československa z východu bylo pouze "osvobození" od fašizmu, který byl vyměněn na stalinistický bolševismus, vy idioti!

benda
před 6 měsíci

podstatnější se zdá být jednoduchý fakt, že dnešní Rusko je nacistický agresor který svoji územní expanzi kašíruje rétorikou do písmene opsanou z hitlerovské propagandy. Nacistické hnutí v dnešní České republice se bezprostředně k dnešnímu kremelskému vedení hlásí, stejně jako používá rétoriku do písmene opsanou z protektorátních a říšských novin. Všechno tohle ryčení z téhle strany o velkém vítězství někdejších bolševiků nad Hitlerem je jen kouřová clona, drzá provokace, a plivanec do tváře všem tehdejším mrtvým.

Jisté je, že všechny tyhle pokorného drzosti naprosto blednou před tím, co tahle nacistická "vlastenecká" verbež chystá až se dostane k lizu. Pamatujte všichni, že se tím ti lidi ani v nejmenším netají. Lidé bděte--tady vidíte skutečné Fučíkovo poselství

item23
před 6 měsíci

hovädo!

Vostok
před 6 měsíci

Zalez

opus111
před 6 měsíci

Článek je velmi povrchní a nezaměřil se ani krátce na nějakou podstatnou nebo zajímavou část nebo detail. Například časové souvislosti nebo směry útoku Rudé armády, určitě bych zmínil běloruský front, dále fronty ukrajinské, odkud kam směřovaly, především 1., 3, a 4. ukrajinský front.

Pražské povstání už bylo spíše bouří ve sklenici vody, vojska Rudé armády postupovala nezadržitelně, 30. dubna osvobozena Ostrava Slezsko.

Rudá armáda musela postupovat promyšleně a zároveň rozhodně. Na území Čech a Moravy byla téměř miliónová německá armáda a bylo nutno především zajistit, aby se vojska z Berlína a okolí nemohla stahovat na Prahu, případně aby vojska z Čech nemohla napadnout Rudou armádu u Berlína ze zálohy.

30. dubna páchá Hitler sebevraždu, 1. května totéž Goebels. 8. května je podepsaná kapitulace, přesto odtržené jednotky německých vojáků dále bojují.

Mezitím americké jednotky přes porobené německé území dorážejí do Plzně, kde se střetávají s nulovým odporem, Němci se hromadně vzdávají do amerického zajetí ze strachu před Rudou armádou.

Chtělo to pane Pokorný lepší studijní přípravu, článek je evidentně spíchnutý horkou jehlou a myslím si, že máte navíc. I přes deklarovanou snahu o objektivní přístup, co se týče zásluh Rudé armády, nezapřel jste vaše ideologické pravicové zakotvení vyzdvihováním jakýchsi zásluh vlastizrádce Vlasova. To ani nebudu komentovat, natolik už jsem vás poznal, že jsem ani nic jiného nečekal. Kdo hájí vlastizrádce Klause, tak zjevně nemá problém ani s jinými vlastizrádci.

Pepa z depa
před 6 měsíci

Fakt nemám slov....Parate vy jste bezPateře..už chápu že už máte zakaz na každém blogu.
Silena onanie z Ruska...nemyslím tím význam Ruska ve 2.svetove válce.

rokos
před 6 měsíci

A těm Američanům, kteří zde neráčíli padnout a bojovali bez zranění už ne? Když tu tak čtu ty zhovadilosti, vlastně se ani nedivím. Ještě drobná poznámka, když používáte množné číslo, tak zřejmě z nějakého záhadného důvodu máte pocit, že můžete mluvit i za ostatní, tedy i za mně a to si opravdu nepřeju. Děkuju.

Slušný člověk
před 6 měsíci

množné číslo je od dvou do nekonečna. Pravděpodobně jste ve školičce neměl počty. A hele, je mrtvý zraněný, nebo je zraněný mrtvý? A račte nám ukázat na ty zhovadilosti. Rádi poznáme ouplnou pravdu. Tu správnou z Jůesei. Díky.

Rokos
před 6 měsíci

Kdyby Pařát napsal např: my ruští švábi si myslíme nebo my ruští švábi jsme přesvědčeni, věděl bych, že je to názor pana Pařáta a váš a že mě do toho netaháte, takhle by se ovšem mohlo stát, že by si někdo nezaujatý mohl myslet, že tu žije podobných magorů nějak zásadně víc.
Tak Plzeň byla osvobozena už jen údajně? Tak to se tam bojuje asi dodnes.

Slušný člověk
před 6 měsíci

Pst, neprozraďte na sebe, jaký jste hlupák. Nebo jste li snad potomkem ukrajinským, je jasné, že vám čeština dělá problémy. Pokud si najdete údaje, pochopíte vše. Pláčete na nepravém hrobě.

rokos
před 6 měsíci

Asi bude lepší, nechat vás tu o samotě, jistě tu máte s ostatními soudruhy pořád co řešit, ale z toho Pařátova závěru si beru příklad. Budu sbírat papír a sušit slupky od kubánských pomerančů a snad se tak i já budu podílet na budování míru a na oslabení amerických hrdlořezů.

Když už jsme u té češtiny, nepíše se správně jste-li? Nevím, raději se optám echtovního Čecha.

 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...