Dějiny xenofobie a rasismu občanů České republiky

 

Bráním li své děti, rodinu a vlast, jsem snad rasista a xenofob? Kdo vám dovolil nás urážet vašimi zvrácenými pohledy na svět? Místo, abyste se šli léčit do psychiatrického ústavu, ohrožujete a vyhrožujete vyvrácením kořenů lidského bytí?

Petr Pokorný


Jsme vážně xenofobní a rasistický národ?

(Vynechme hned na začátku skutečné lidské zrůdy, kterých se u nás oficiálně (dle tajných služeb) pohybuje kolem 25o jednotlivců)

Jací jsou vlastně čeští občané?

Začněme údajem, který vyslovil profesor Švejnar a jenž nádherně vystihuje, co jsme byli a kam máme kráčet. Historický příklad: ve třicátých létech se tradovalo mezi americkými zaměstnavateli, že "za amerického dělníka zaplatí půl dolaru, za německého dolar a za českého dolar a půl. Tehdy jsme měli reputaci, znalosti a zkušenosti a expertízu našich pracujících, která byla světoznámá. A mzdy byly vysoké."  Je tedy český člověk původem jiné rasy? Pokud ne, tak v čem tato záhada spočívala? Popišme si to na skutečných faktech, aby s prominutím lotři a gauneři, kteří sice mají vznešené funkce, ale ve skrytu duše jsou velmi zvrácení, nás nadále zločinně neuráželi. (Je perličkou, že zrovna ti, kteří by každého soudili a trestali za názor, sami se dopouštějí největších zločinů na homo sapiens sapiens)

 

 Jak pracuje výbor při OSN či EU?

Někdo napíše dopis od nás, (většinou zástupce Romů, či Dientsbier a Šabatová jsou podkladem), tam to nějaká velmi dobře placená dáma přežvýká a v anglické podobě to pošle nazpět. Fraška a komedie. A cože je tak závadného, když se u nás nikdo jak v USA nestřílí? Ale tam je to skoro O.K., pouze mrtvých přibývá. USA jsou nekritizovatelní...

1) Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace kritizuje Českou republiku za vysoký počet Romů ve vyloučených lokalitách, za příliš velkou nezaměstnanost Romů nebo za projevy islamofobie. V pravidelné zprávě, kterou výbor vydal v pátek, Česku vytýká i nadměrně dlouhé držení žadatelů o azyl v nevyhovujících podmínkách.

2) Podle Válové zprávu o České republice vydala včera Evropská komise proti rasismu a netoleranci při Radě Evropy. Zpráva označuje Zemana jako otevřeného nositele protiislámských názorů. „Komise navrhuje revidovat český trestní zákon a umožnit trestně stíhat výroky osob ve veřejných funkcích,“ konstatuje Válová. Zároveň přináší i další informaci – Komise žádá, aby v ČR přestal být používán název nepřizpůsobiví pro Romy žijící kriminálním způsobem života.

Výbor vyjádřil znepokojení nad výrazným zvýšením počtu takzvaných sociálně vyloučených lokalit s převážně romskou populací. Jejich počet prý vzrostl ze 330 lokalit s 60 tisíci až 80 tisíci obyvateli v roce 2005 na 606 lokalit s 95 tisíci až 115 tisíci obyvateli v roce 2014. Tyto lokality se přitom před deseti léty nacházely ve 167 obcích, loni už byly ve 297 obcích.

Takže čím více Šabatová a Dientsbier rozdávají Romům všimné, tím více jsou údajně diskriminováni a vyloučenýh lokalit přibývá? To snad ne, lidskoprávní Dientsbiere pracující za naše peníze! Diví se snad někdo, že Rusko už každou stupiditu vetuje v OSN? Svět (západní) se snad v zadní část těla obrátil. Nechte si své dotace EU, ubude velké korupce a nesmyslného rozhazování peněz. A Česká republika na tom vydělá kolem 200 miliard korun!

Dotace, dotace, dotace, Jourová. Žádost o informaci od min. Babiše


Ale vraťme se k tématu

Každý stát potřebuje univerzity, protože vzdělání je základem. Ale..

Potřebujeme nějaký Silicon Valley? Pokud stát překročí rubikon bubliny vzdělání, sám nedisponuje tolika lidmi a je nakonec ve vleku těch, kteří příjdou z venčí. Zadlužení a válečná hegemonie po nerostném bohatství USA to dokazují. A kde jsme tedy tyto vlastnosti oproti Němcům, Polákům, Bulharům atd. získali dříve my?

Migrací, vážení, skutečnou migrací a to bylo to kouzlo!

Má to však jeden háček,  o kterém úmyslně zločinci, tvářící se jako vážené osobnosti (dnes nazývané vykasané nohavice, Pražská kavárna, Sluníčkáři , úředníci z Bruselu atd.) tak hlasitě... Mlčí! Nebo zvráceně uráží! Aniž se zabývají skutečným významem slov. A dav to masově a freneticky opakuje.

Ta pointa je ve čtyřech slovech - respektive ve dvou. A málo inteligentní (spíše zaslepení) lidé to prostě rozlišit neumí.

Migrace posiluje , exodus ničí!

Jak obohatil exodus Avarů či Romů jednotlivé státy, že i Velká Británie měla předsunuté hlídky na letišti Ruzyň?

My se bráníme exodu, nikoliv migraci!

Jak ale migrace obohatila český národ?

Ještě dnes jsou v naší zemi místa, kde se dá autenticky dohledat původce naší šikovnosti, přirozené inteligence a vzdělání, byť globálností a RVHP značně pošramocené. Přijedete li do Českých Žlebů,  vesnice založené na Zlaté stezce, je to takové jedno z míst, kde krajánci a obchodníci před mnoha staletími odpočívali, putovali li na jih, či na sever. A území České republiky v jehož centru je Praha, bylo právě tímto ideálem. Ne, nebyli jsme "pupek světa", ale křižovatka území Evropy. Naše území bylo protkáno mnoha "Zlatými stezkami", doložené už z jedenáctého století písemně, ale už staletí předtím zjištěných, kde cizí kultury měly možnost setkání u nás, předat zkušenosti, prodat zboží, vyměnit názory a vracet se domů. Nebo přes nás jenom cestovaly, ale především migrovaly a přinášely mnoharozvrstvené myšlení, které dnes pracně hledají univerzity celého světa.

My žijeme na pomezí Slovanů a Germánů, proto máme tendenci přebírat vše dobré. Ale občas to vypadá, že jsme proti všem, nebo jsme donuceni přebrat špatné, takže mávneme rukou a necháme se vézt...

Ano, pražské či české hospody a hospůdky tím byly vyhlášené. Že se pak popilo a dobře se mělo, i lehkých ženštin se zachtělo? Samozřejmě, ale předtím se pracovalo, obchodovalo a jednalo! Nebo se vedly "učené řeči" jak se dřív říkalo předávání informací. Ta vzdělanost a přirozená inteligence českého národa nespočívala v nadřazenosti rasy, ale v budovaném po mnoho staletí vzdělání, když nebyly dostupné školy pro všechny. A právě poloha českého národa umožnila akceleraci přirozeného vzdělání, které dnes bohužel tolik upadá, protože západ ukázal, že dolar se dá vydělat jiným způsobem, než prací. Stačí nakrást peníze a půjčovat a půjčovat třeba na židovský úrok, či  jako stát dluhy nesplácet, než se vše zhroutí.....Historikové či knihy by dalších mnoho míst dohledali, ale  bylo by to nekonečně dlouhé.

A pak zde máme další rány soužití Němců a "Sovětů".

Když Karel IV pozval Němce k osídlení českého pohraničí, mělo to být přínosem. A skutečně bylo. V době míru skvěle obohacoval i přes různé malé půtky jeden druhého a soužití trvalo mnoho let. Dokonce mnoho staletí. Co je však platné, když vždy v nějakém údobí politicko-vojenské nestability určitá extremistická rebelující část vyprovokuje širokou veřejnost k velkému násilí, dokonce často k zabíjení a následné nenávisti? Stejně tak lidé z Ruska, umění z Ruska nás obohacovalo. Ale příjezd sovětských okupačních vojsk nás totálně ničil!

Myslím, že nejen mě křivé obvinění hluboce uráží, navíc výroky Šabatové či Dientsbiera, nemorální Jourové, která první výplatou EU změnila názory a jim podobných vyvolává spravedlivý hněv a zuřivost. Nejsou však tyto provokace jenom záměrem, aby nás prodali za dotační peníz a pod kuratelu nového systému, který se rodí ve spolupráci USA a EU?

Tak a dost! Lži a urážky o xenofobii si Merkelová, Šabatová, Diensbiere nechte zajít! Křivě lžete!

Jestliže nás přesvědčujete, že rodina je žena a žena, či děti se plodí z pohlavního styku mezi dvěma muži, jestliže tvrdíte, že žena má být segregovaná, ale prostředí mužů se musí zakázat a musí se do něj nasadit ženy, jestliže tvrdíte, že černoši nejsou černoši a cikáni nejsou cikáni, nebo dokonce nutíte chlapečky nosit sukýnky a holčičky nutíte obsluhovat bagry a jeřáby, že dítě se nesmí vychovávat, ale má mít naprostou volnost amerických škol a střílení, tak z tohoto pohledu asi stále více Slovanů bude tyto hodnoty přijímat jako zvrácenosti a jak jsme se s radostí přibližovali západu, ještě rychleji a odporněji se od něj začínáme vzdalovat!

Obviňuji tyto osoby z morálního zločinu proti českému národu. Merkelová je cizí občan, ale pokud demagogii, lži a zvrácenosti povýší na státní politickou zvůli naši pseudopředstavitelé, je to morální zločin zločinů a veřejnost by se k nim měla takto začít chovat. Protože spravedlivý Boží soud už dnes není!

---------------------------------------

Celá zpráva

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace kritizuje Českou republiku za vysoký počet Romů ve vyloučených lokalitách, za příliš velkou nezaměstnanost Romů nebo za projevy islamofobie. V pravidelné zprávě, kterou výbor vydal v pátek, Česku vytýká i nadměrně dlouhé držení žadatelů o azyl v nevyhovujících podmínkách.

Výbor vyjádřil znepokojení nad výrazným zvýšením počtu takzvaných sociálně vyloučených lokalit s převážně romskou populací. Jejich počet prý vzrostl ze 330 lokalit s 60 tisíci až 80 tisíci obyvateli v roce 2005 na 606 lokalit s 95 tisíci až 115 tisíci obyvateli v roce 2014. Tyto lokality se přitom před deseti lety nacházely ve 167 obcích, loni už byly ve 297 obcích.

Život ve vyloučených lokalitách má přitom negativní dopady na zaměstnanost Romů, kvalitu bydlení, zdravotní péči a další veřejné služby i na vzdělávání, upozorňuje zpráva. Výbor proto české vládě doporučuje mimo jiné postihovat obce, které diskriminují nebo segregují Romy.

Znepokojen je výbor OSN také nepoměrně vysokou mírou nezaměstnanosti mezi Romy, zvláště pak romskými ženami a mladými lidmi. Proto doporučuje krom jiného podporu zaměstnávání Romů ve veřejném i soukromém sektoru.

Dalším problémem je podle výboru odloučenost romských dětí ve školství. "Romské děti jsou nadále oddělovány v běžném vzdělávacím systému, přičemž mnoho z nich končí v čistě romských nebo téměř romských školách kvůli hluboce zakořeněným negativním předsudkům vůči nim a neochotě školských úřadů a neromských rodičů dávat své děti do škol s romskými dětmi," konstatuje výbor ve své zprávě.

Výbor proto doporučuje, aby český stát podnikl všechna nezbytná opatření k tomu, aby romské děti zůstávaly s ostatními žáky v běžných školách. Stát má také čelit negativnímu vnímání romských dětí mezi učiteli, školskými úřady a také mezi neromskými dětmi a jejich rodiči.

Druhá nejrozsáhlejší část výtek výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace se týká obecně sílících projevů nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice a zacházení úřadů s žadateli o azyl. Zpráva upozorňuje na "šíření předsudků a stereotypů panujících vůči uprchlíkům a žadatelům o azyl, zvláště mezi mladými lidmi, a také na napadání těch, kteří práva cizinců brání. Znepokojena je OSN šířením islamofobie prostřednictvím skupin jako je Islám v České republice nechceme!, kterou prý otevřeně podporují někteří politici.

Také média v Česku prý "nadměrně zdůrazňují etnický původ a národnost nečeských občanů ve zpravodajství o trestných činech". Výbor dále vyjádřil znepokojení nad tím, že žadatelé o azyl, včetně nezletilců, bývají zadržováni příliš dlouho, a to ve špatných životních podmínkách. Stát kromě toho údajně vydává příkazy k vyhoštění imigrantů bez platných dokladů ještě předtím, než zaregistrují jejich žádosti o azyl.

Výbor naopak vítá, že Česká republika v poslední době přijala některé postupy a plány na odstranění diskriminace, jako jsou strategie integrace Romů do roku 2020 nebo strategie migrační politiky. Českou republiku však výbor pranýřuje za údajný nedostatek spolehlivých socioekonomických dat týkajících se etnických menšin a cizinců a také za malé kompetence veřejného ochránce práv

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Jiří
před rokem

Přesně to, co s myslím i já. Stále nás uráží a přitom lžou!

Milan Lörincz
před rokem

Plně souhlasim se článkem " přesněji to , co si myslím i ja""

 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...