Dopis ministerstvu zahraničí - fond stability a výroky ministra

Ministerstvo zahraničních věcí                                                                                                                              V Praze 16.ledna 2012

Věc: žádost o odpověď na zvláštní jednání o České republice a ostrý nesouhlas s některými výroky

Vážený pane ministře Schwarzenbergu

jako občan a zástupce lidu Vás jako ministra zahraničí i vás jako ministerstvo zahraničí žádám o kvalifikovanou odpověď. Sice rozumím výroku pana prezidenta Klause a snad ho i chápu o zbytečnosti referenda. Vyhlašování referenda (i průzkumu), zda chci levnější pivo či platit školné svědčí více o duševním zdraví vyhlašovatele, než občanů k vyhlášenému se vyjadřující. Proto by lidem volený politik měl znát kvalifikovanou a fundovanou odpověď pro budoucí blaho lidu bez referendového alibismu a také by ji měl umět vyjádřit. Na druhou stranu jste léta žil mimo republiku, tudíž  nevím, zda umíte rozlišit drobné nuance českého jazyka.

Politik a především ministr zahraničí by měl mít respekt k názorům občanů České republiky, občan nesmí být přehlížen, především když má všeobecný konsensus a má  konzistentní, dokonce posilující tendence názorů, které byste měl znát včetně TOP 09, respektovat je a já si dovolil jej shrnout do několika bodů.

Vůle lidu je víc, než osobní proklamace politických, či vládních členů té které země

 Předpokládám, že Německo, Rakousko ale i Francie nemají fašistické či xenofobní vlády, či nejsou ve vleku s takto smýšlejícími obyvateli, jak by se občas dalo vytušit z některých projevů . zastánců Evropské unie. Proto zde uvádím ve čtyřech bodech:

1) Vážený pane ministře, my, obyvatelé České republiky se skutečně nechceme stěhovat jinam, nechceme opustit naši zem, skutečně nechceme odejít z Evropy. Naši předkové zde žili tisíce let a chceme zde žít nadále. Tudíž nevím, co Vás opravňuje stále veřejně se vyjadřovat, že chceme opustit Evropu? Možná některé jemné nuance v českém jazyce Vám daly mylný názor, že odmítání nesmyslného systému k nám implantovaného z Bruselu Vás vedlo k této domněnce. Musím Vás ujistit, že nadále zde chceme žít, obchodovat, přátelit se a radovat s ostatními obyvateli Evropy a mezi občany České republiky ani náznakem jsem neslyšel, že bychom tento prostor chtěli opustit. Spíše naopak: chceme daleko více posílit vazby obchodní i osobní se všemi jejími občany. Proč stále tvrdíte opak?

Pokud však máte reálné informace, že odmítání nesmyslných, politických vazeb z Bruselu, ne nepodobných šílenému systému RVHP povede výše uvedené státy k vydírání, přecházení k fašistickým tendencím, uzavírání hranic a jejich další snahou bude naše izolace obchodní i turistická a my se opět octneme za železnou oponou ostnatých drátů tentokrát z Bruselu, Berlína a Paříže, jste povinen, stejně jako ministerstvo zahraničí nás na tuto hrozbu upozornit. Ano, Vaše povinnost je nás informovat, pokud máte signály, že nám tyto státy nastaví fašistickou tvář,  blokádu daní, cel a ústrků a my bychom jako obyvatelé těžce trpěli. Skutečně nám toto fašistické vydírání do budoucna, pokud nebudeme respektovat nesmyslné zákony Bruselu a budeme samostatní, hrozí? Jaká jsou jednání v tomto smyslu?

2) Stále je nám, občanům České republiky předhazováno a vnucováno, že tandem Francie a Německo, za pomoci několika dalších přináší své obrovské morální a finanční oběti na oltář "Spojené Evropy" a my je jako naivní děti ještě kopeme do kotníků. Pane ministře, nejsme naivní a především, nejsme děti! Místo, aby ta "povýšená Evropa" pozorně studovala naše dějiny, jak se relativně bohatý stát propadl, aby se zase pracně drápal nahoru, implantuje k nám stejné a  zrůdné nesmysly, jaké jsme zde měli více jak padesát let a kterým jste se jako občan odklonem do Rakouska vyhnul.  A co hůř, přes Lisabonskou smlouvu jsme pochopili, co je  subsidiarita a proporcionalita. Velký, obrovský klíč, který točí šroubem a utahuje a utahuje... Kdy velcí hráči jednou s tím, jednou s oním odlupují kompetence jednotlivých států k obrazu svému. Model Sovětského svazu ke svým satelitům bude budoucí výsledek. Vnucování pravidel, která sami nedodržují? To vážně chceme? Je skutečně katastrofou být mimo tento pokřivený hlavní proud evropské integrace? Politické sjednocení shora a  nikoliv přirozené, integrační zdola?

3) Zvláštní výklad ekonomické spolupráce: čistým početním úkonem je nám předhazováno, jak nás silné státy platí. Jenomže už daleko méně se píše, kolik peněz posíláme "do Evropy" abychom část z nich se žebrotou žádali zpět. Nikde není napsáno, kolik lidí od právníků přes ekonomy, politické hlídače a jejich rodinné asistenty se na tomto zrůdném systému přiživuje a že obsluha tohoto systému je neuvěřitelně nákladná. Už nic se nepíše, jak strašně na nás několik států ze "západu prodělává". Například, že páteř ekonomiky - banky - každoročně bezpracně jako dcery odesílají desítky miliard korun v dividendách do svých zemí navždy, přestože je zde koupily v době transformace "za hubičku"? Bezpracně a navždy? A co Řecko? Kdy tyto banky vesele půjčovaly zadluženému státu, hrabaly zisky a dividendy, ale jejich ztráty (např. německé) máme opět platit my? A kdy německé zboží jako vývoz šlo do Řecka (i jinam), nakupovalo se na dluh za německé půjčky a tím Německu zvyšovalo prosperitu?

Jak je možné, že bohaté Německo či Rakousko nedokáže vyprodukovat vzdělané mladé občany, nemá peníze na vzdělání lékařů a jiných kvalifikací a žebrá u našich hranic, aby naše společnost skládala peníze na jejich vzdělání, aby je mohli ukrást? Jak je možné, že ministerstvo zahraničí nestojí s nótou a ostrým protestem, aby nám za vzdělání, které investujeme do mladých, náležitě zaplatili? Jsou Německo a Rakousko jako žebráci, kteří nemají na výchovu vlastních lékařů a musejí loupit jinde? To není o volném pohybu peněz, zboží a svobodném cestování za prací, ale sprostém vykrádání slabších států, které platí učitele, profesory a celé školství, aby zdánlivě bohatší stát potom vzdělání vlastních dětí platit nemusel. Je příliš drahé pro vlády Německa, Rakouska... I tato vykrádání musíme tolerovat a říkat, že nám pomáhají v "odbytu"? Velice zvláštní systém demokracie a přátelství. Nikdo nebrání lékařům v odchodu, když Německo a Rakousko nemá finance na vzdělávání vlastních dětí, protože prý jsou příliš chudí. Ale kdo potom na koho doplácí? Už teď!

4) A poslední - euro a rozpočtová smlouvá EU: pane ministře, zajisté je Vám známo, že jsou státy staletí bohaté a staletí chudé. Ale jsou státy, které sice nemají moře, nemají nerostné bohatství, ale přese všechno dokáží mobilizovat své síly a těžce se přes překážky korupce, nesvárů a zloby drápat nahoru. Pan ministr Kalousek s útrpným pohledem vysvětluje, že my máme dokonce nastaveny zákony tvrdší, než mají být v rozpočtové smlouvě. Se skromností jemu vlastní už nic neříká, proč "bohaté státy" mají největší dluhy, proč tresty samy sobě nedávají a jaký že trest stihne stát, který je chudý a zadlužený, pravidla nedodržující? Zaplatí snad miliardy do společné kasy a dluh se ještě zvýší? Nebo tam snad pošleme spřátelená vojska? A bude stejný metr na Francii a Německo? Proč je Maďarsku vyhrožováno, pokud omezí fanatické a zrůdné dezinformace? Proč se nic oficiálně nepíše, jak zprůměrováním přes euro snížily bohaté státy své měny a zvýšily měny chudým státům, takže Německo a jemu podobní prosperují i v době krize, zatímco Řecko, Španělsko a další mají strašnou nezaměstnanost bez možnosti devalvace?

Pane ministře, žádám Vás, abyste si uvědomil, že zastupujete občany České republiky a nikoliv občany Evropy. Pokud je Vám tato funkce bránit naši vlast včetně občanů odpuzující, vůbec mi není jasné, proč jste tuto funkci převzal. Podvody světlých zítřků už jsme několikrát zažili a výsledek jsme na své kůži poznali: skutečně nejsme děti! My, občané České republiky jsme pro integraci občanů Evropy, ale nikoliv pro slepé a tupé následování odtržené skupiny v Bruselu, která na slovo poslouchá tandem Německo - Francie bez možnosti obrany.

Pane ministře, nejsme Vaše rukojmí, nejsme Vaši poddaní. Žádám Vás, abyste nám sdělil, jaké úmysly má tandem Německo a Francie,  zda nás bude vydírat, pokud politický, nikoliv občanský prostor Evropy opustíme a zda nastoupí cestu fašistického vydírání. Alespoň z vyjádření některých zástupců Evropského parlamentu tak vyznívá a měli bychom si nalít čistého vína.

Předem děkuji za odpověď.

Petr Pokorný   (osobní data v originále)

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
apolo
před 3 roky

Za tento výrok,co pronesl Schwarzenberg těsně po revoluci,měl být okamžitě vyhnám z Česka,nebo být uvězněn,nejlépe oběšen.Kněžna Kotulinská Rohanová žádala hned po revoluci knížete,aby na ni při restitucích nezapoměl.Že má eminentní zájen o zámek SYCHROV.Schwarzenberg ji na to odpověděl takto,DOSLOVA.NEBOJTE SE MILÁ MARGARETO.PŘIŠLA DOBA VE KTEROU JSME VŮBEC NEDOUFALI.UBĚHNE PÁR LET,LIDÉ TU BUDOU MÍT PROBLÉM SE NAŽRAT A PAK JIM BUDE JEDNO,CO A KDY SE KOMU VYDÁ.Toto zveřejnil kastelán hradu Sychrov a byl za to na hodinu vyhozen tehdejším ministrem kultury UHDEM-židem.Zadejte si na netu toto a dovíte se přesně,jak to bylo:Toto-se-nemelo-dostat-ven-Svedectvi-odkrývá-s...

Bohumil
před 5 roky

I když nepatřím mezi zbožňovatele pana presidenta Klause, v jeho poslední knize
je na řadu současných problémů s Bruselem
možno nalézt kvalifikované odpovědi.

Fanouš
před 5 roky

Naprosto souhlasím

Zeolit
před 5 roky

Jsem zvědavý, jestli se "dočkáme" odpovědi od Knížete z Bilderbergu...

Petr Pokorný
před 5 roky

Je to oficiální žádost na ministerstvo zahraničí a na to je povinnost ze zákona odpovědět. Otázkou ale je, jak se z toho vykroutí.

Petr Pokorný
před 5 roky

Bylo mi sděleno, že pan ministr na tom pracuje. Dále část otázek přebírá Mf Dnes - potvrzeno a přeposláno bylo i dalším hromadným sdělovacím prostředkům včetně prezidentu republiky.

 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...