Jak jsme dostali – nedostali z Bruselu 528 034 000 000
Slovy 528,034 miliard korun!


My, kteří přirovnáváme systém unie k systému RVHP jsme prý nemocní, divní či zlojedové. Budiž. Může být. Když to říká prezident Zeman, Sobotka z ČSSD, ale i tací jako Niedermayer či Dědek, tak bychom to měli brát vážně. Navíc, když polovina národa se ptá, a co dál?

Fakta: po nesčetných dotazech shrnuto slovy, „kolik stojí obsluha dotačních fondů a dotací“ mi každý odpověděl, že neví. Sice jsou nějaké odhady, které se pohybují od desítek miliard až k 25% částky převáděné a dokonce některé neověřené zdroje při započítání ceny obsluhy bank uvádějí až 50%, což je tak obrovský rozptyl, že jsem se obrátil na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) Ke svému zděšení jsem se dozvěděl, že nikdo nikdy nic takového nepočítal, administrativa a obsluha se NEPOČÍTÁ!!! Proto jsem se 10.4.2013 obrátil přímo na ředitelku komunikace MMR, načež mi bylo po mnoha urgencích řečeno, že tedy dají něco dohromady, ale bude to pouze cena na ministerstvech... Na závěr bude popsán můj další postup.


V čem je ta podobnost s RVHP „čistě náhodná“?
V České republice je možné si požádat o finance prostřednictvím 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti:  Ty se dělí na sedm regionálních operačních programů, osm tématických operačních programů a devět programů Evropské územní spolupráce.
Každé ministerstvo má Odbor investic a strukturálních fondů, každý kraj má Odbor investic a strukturálních fondů,  každý městský úřad má Odbor investic a strukturálních fondů. Každý projekt je  hrazen z prostředků Operačního programu na základě předložené projektové žádosti, kterou následně posuzují jednotlivé řídící orgány operačních programů.
A že jich je!!!!


Podpořené projekty   44 481 projektů za 528 034 000 000 Kč.


V průběhu roku 2012/2013 proběhlo celkem 343 seminářů pro žadatele a příjemce dotací. Účast na seminářích byla pro všechny zájemce ZDARMA. Tříhodinové semináře se zaměřovaly na klíčové otázky vyplývající z řízení projektů napříč operačními programy (OP) a konaly se postupně ve všech krajských městech, přičemž témata byla vybírána především podle potřeb NOK a jednotlivých ŘO.
Udává se na administrativu 0,6%. Jak je toto myšleno?


Jsou snad tyto administrace, udávané jako „ZDARMA“ skutečně zdarma a všichni pracují bez nároku na mzdy a prostory jsou nezaúčtovány? Jinak nic není zadarmo a i soudruzi to posléze (po šedesáti létech) zjistili. To vše někdo platí, pane prezidente a další obhájci tvrdého jádra. Kde jsou zahrnuty armády lidí z odborů operačních programů, schvalovatelů, kontrolorů, ale i počítačů, systémů, nájmů, topení, překladatelů, elektrických proudů, ale i bank, ansáblu z Bruselu... A co armády bankéřů, účetních, množství pronajatých trezorů...
Některá čísla uvádějí, že na administraci, neboli obsluhu se spotřebovává až 25%. A to je číslo, kde nejsou zahrnuté banky a jejich financování. Tam některé zdroje udávají až 50%. Jsou a nebo nejsou pravdivé?


A co šedá, či dokonce zlodějská zóna. Kolik ta odebere? Což je dramaticky odlišné od toho, co se prezentuje, nebo dokonce neprezentuje. Dle kritérií EU nemohou jít peníze na závažné opravy silnic (u nás především prvních až třetích tříd), jiné závažné rekonstrukce menšího rozsahu, avšak aquaparky, které zejí prázdnotou, betonové květináče v Praze 5, roztodivné nápady jako učení kuliček (dle veřejných zdrojů) dětí na Sicílii ano. Proč se nám zvyšují daně, ze kterých si staví hotely kmotři na severu Čech, či poslední případ, kdy kraje naprosto rezignovaly na kontrolu a pak se zjistí, že byznysmen Hospimedu Řehák z Evropských fondů a ze státního rozpočtu dostane 95 miliónů!! A můžeme se dívat dále od Febiofestu z dotací, které následně prodá Fenič za 25 miliónů až po Polívkovy hotýlky a farmičky, zatímco na závažné sociální žádosti od domovů důchodců přes různé hospicy se nedostává.
A co ROP severozápad, Karlovy Vary, Rathovo imperium, máme pokračovat?


Zde by bylo dobré udělat revizi a oddělit,  kolik miliónů a miliard jde do soukromých rukou z daní občanů včetně důchodců a potřebných (z potravin, léků ale i dalších odvodů) na naprosto nesmyslné výstavby až po zneužívání a kolik jde do skutečně potřebných projektů jako dálnice či velké čističky odpadních vod.


Nakonec výroky některých ekonomů jako jsou „Macháčkové“, jak nám z Bruselu posílají peníze, hovoří za vše. Např. údajně renomované HN na titulní straně napsaly: V Bruselu mají hlavně hromadu peněz, kterou musí nějak rozdat.... Přesná citace. A lidé na to většinou reágují jako onen příklad:
P.S. Ti nespokojení brumlové na Hradě, kříčící "Barosso, go home" ještě nepředložili své vize o směřování naší země, to jest, zda společnou budouctnost představují s Ruskem, USA a nebo chtějí rovnou za sluncem na Balkán. Zatím se blížíme tomu poslednímu prostřednictvím pštrosí politiky naší současné vlády. Vládo, go home! (Tolik z Neviditelného psa)


Pane prezidente Zemane, ...... Pane ekonome Macháčku, Niedermayere, pane pseudoekonome Bohumile Sobotko z ČSSD či pane ekonome ČSSD Mládku, nechcete nám k tomu něco říct?
Nenastal konečně čas říct, že chceme Evropu bez šizuňků a podvodníků, odmítáme, aby zlodějové, ukrytí za neprůhledné programy křičeli, že ostatní kradou, ale že chceme napřímit vztahy, nikoliv rozbít obchod a přátelství? Co nám to stále podsouváte?

 Dejte lidem víc informací! Jinak je systém Evropské unie jako Šifra mistra Leonarda

Závěr: reforma v roce 1989 pod Václavem Klausem  začínala především narovnáním a zjištěním ceny transferů jak na Slovensko, tak mezi Moskvou a Prahou. Naprosto neevidovaná a neúčtovaná cena obsluhy se dělala podle oka. Nikdo prostě nevěděl, co stojí administrativa, kolik komu se platí, směr určovaly sjezdy KSČ a vedení RVHP: Se zděšením zjišťuji, že dnešní obsluha dotací je vedena stejným způsobem a proto se obracím přímo na ministra financí Kalouska osobním dopisem, k němuž bude přiložen i tento veřejný text. Jeho obsah včetně odpovědi dám veřejnosti až po osobním předání ministru Kalouskovi.