Proč se nemůžeme doplatit administrativy EU. Jak se rozrostla?

V institucionální struktuře Evropské unie hraje hlavní roli trojúhelník Evropská komise - Rada EU - Evropský parlament, který doplňuje Evropský soudní dvůr. Někdy se proto používá pojem institucionální čtyřúhelník. V rozdělení zodpovědností ve věci unijního práva platí, že instituce zpravidla kumulují více funkcí.

Komise tedy navrhuje a zajišťuje uplatňování přijatých opatření, Evropský parlament spolurozhoduje, doporučuje a kontroluje, Rada Evropské unie rozhoduje a Soudní dvůr Evropské unie řeší spory.

Tuto strukturu doplnila v roce 1974 Evropská rada, která je vrcholným politickým orgánem určujícím strategii dalšího vývoje Unie a vymezujícím politické priority  a zároveň je i neformálním arbitrem případných institucionálních sporů. Institucionálnímu trojúhelníku jsou nápomocny poradní instituce - Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Pravomoci a úkoly institucí EU, stejně jako pravidla a postupy, kterými se musí řídit, stanovují základní smlouvy Unie. Existence institucí EU je přímo zakotvena v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii (po revizi Lisabonskou smlouvou). Činnost institucí pak podrobněji upravují příslušná ustanovení Smlouvy o fungování EU.

Hlavní orgány EU (Instituce)
 

 • Evropská rada  - tvořena  nejvyššími představitely členských států, kteří na pravidelných zasedáních určují směřování politiky Evropské unie a dávají podněty k jejímu rozvoji.
 • Rada EU - zastupuje členské státy. Ministři vlád členských zemí se společně usnášejí na konkrétních politických krocích v oblastech působnosti svých resortů. Mimo pravidelné schůzky ministrů a jejich náměstků Radě napomáhá na pracovní úrovni Výbor stálých zástupců (COREPER)

 • Evropská komise - instituce podporující obecný zájem Evropské unie. Má mnoho funkcí - zejména navrhuje právní akty, pod kontrolou Soudního dvora dohlíží na uplatňování práva Unie, plní rozpočet a řídí programy Unie.
 • Evropský parlament - zastupuje občany Evropské unie. Od roku 1979 jsou europoslanci voleni v přímých volbách. Společně s Radou EU je legislativní institucí, která se podílí na schvalování právních aktů, které se dále realizují v členských státech EU. Rovněž vykonává rozpočtové a kontrolní funkce.
 • Soudní dvůr Evropské unie - Zajišťuje výklad a aplikaci evropského práva v členských státech EU a rozhoduje ve vymezených případech o žalobách a otázkách aplikace a interpretace evropského práva. Od roku 1989 je k Evropskému soudnímu dvoru připojen Tribunál, jehož primárním cílem vzniku bylo zmírnit přetížení Soudního dvora převzetím části jeho agendy, zejména co se týče individuálních podnětů. Smlouva rovněž umožňuje zřizovat specializované soudy - v roce 2005  vznikl Soud pro veřejnou službu EU, který se zaměřuje na řešení sporů mezi Institucemi EU a jejich zaměstnanci.
 • Evropská centrální banka - tvoří spolu s národními centrálními bankami tzv. Evropský systém centrálních bank, který má za úkol udržovat cenovou stabilitu a podporuje hospodářské politiky v Unii. Evropská centrální banka spolu s centrálními bankami zemí, jejichž společnou měnou je euro, řídí měnovou politiku Unie.
 • Účetní dvůr - kontroluje účetnictví EU.
 

Poradní orgány

 • Hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem, vyjadřuje názory zaměstnanců, zaměstnavatelů a organizované občanské společnosti na hospodářské a sociální aspekty.
 • Výbor regionů vyjadřuje stanoviska regionálních a místních orgánů.


Jiné specializované orgány

 
 • Evropská investiční banka - má přispívat k rozvoji vnitřního trhu Unie. Pomáhá dosahovat cílů EU financováním investičních projektů. EIB je majoritním akcionářem Evropského investičního fondu, který pomáhá malým podnikům.
 • Evropský ombudsman - řeší stížnosti občanů na instituce nebo orgány EU.
 • Evropský inspektor ochrany údajů - dohlíží, aby instituce a orgány EU respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů.
 

Interinstitucionální orgány

 • Úřad pro publikace - působí jako „vydavatelství" institucí EU. Vydává a distribuuje všechny úřední tisky Evropské unie v papírové i v elektronické podobě.
 • Evropský úřad pro výběr personálu připravuje a administruje výběrová řízení pro výběr pracovníků pro všechny orgány EU.
 • Evropská správní škola zajišťuje zaměstnancům EU vzdělávání v některých konkrétních oblastech.
 • Skupina pro reakci na počítačové hrozby (CERT) pomáhá s řízením rizik ohrožujících počítačové systémy orgánů EU. Skupina CERT byla založena 1. června 2011, plně by měla začít fungovat v roce 2012.
 

Decentralizované orgány a agentury


Na podporu členských států EU a jejich občanů byla zřízena celá řada specializovaných a decentralizovaných agentur. Tyto agentury reagují na potřebu geografické diverzifikace a na potřebu vypořádat se s novými úkoly právního, technického nebo vědeckého charakteru. Dělí se na:

 • Regulační orgány a agentury
 • Agentury pro jednotlivé oblasti politik
 • Agentury společné bezpečnostní a obranné politiky
 • Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech
 • Agentury a orgány EURATOM
 • Výkonné agentury
 • Orgány finančního dohledu
 • Evropský inovační institut

Rubriky:

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Zeolit
před 3 roky

Toho špatného na Unii lze kritizovat mnoho. Existuje jedna konkrétní věc, která mě štve, kdykoli si na to vzpomenu: zbytečné přejíždění europoslanců z Bruselu do Štrasburku stojí několik miliard euro. Gesto, které má vyjádřit přátelské vztahy mezi Francií a Německem ještě po 68 letech?

xx
před 3 roky

Věřte mi pane ministře, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu. Já nejsem jako Vy Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To Vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.

Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem jen prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.

Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží seč může obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho co nefunguje.

Tak tohle není pravda Humphrey. Snad to nebude znít pompézně, ale evropská myšlenka je nejlepší nadějí jak se zříci úzce sebestředných zájmů.

To nezní pompézně pane, pouze zcela mylně.

Poslyšte vy jedna nádobo, Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli,

oh ha ha ha

vyslovil jsem vtip ?

Pane ministře, pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte že tam jsme my ?

Pro posílení bratrství svobodných západních národů.

Ale, proto abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.

Tak proč do toho šli Francouzi ?

Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.

Což neplatí o Němcích.

Ne, ti tam šli aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.

No tohleto je ale odporný cynismus.

Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.

Vážně ? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.

Ano, má výhodnou polohu. S administrativou v Bruselu a parlamentem ve Štrasburku ? Prosím Vás. To je jako bychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu ve Skotsku.

xx
před 3 roky

Víte co se říká o průměrném bruselském úředníkovi ? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.

Je to prostě velká dojná kráva, živí se šampaňským a kaviárem, vozí si zadky v Mercedesech, lítají soukromými letadly, každý z těch úředníků má rypák hluboko v korytě, většina z nich má přitom obě ruce levé.

Jim Hacker - jistě pane ministře - l.p. 1980

Petr Pokorný
před 3 roky

Jak já miluji přehledné věci. Tak krásně rozvrstvené....

 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...